Zpracování krajinářské fotografie: 1. díl - Obecné postupy

Zpracování fotografií v editoru (postprocessing) je nutností a samozřejmostí pro každého, kdo se focením jenom trochu více zabývá a chce své výsledky publikovat ať už na webových galeriích nebo v tištěné podobě. Platí obecná zásada, že software fotoaparátu by měl provádět jen minimální zpracování, protože kvalitní editor provede úpravy mnohem lépe. V tomto článku budou nastíněny obecné postupy a principy zpracování fotografie v editoru.

Číst dál...

Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složky

Úpravou kontrastu jasové složky začínají první úpravy fotografie v editoru po převodu z RAW konvertoru, po provedeném ořezu, narovnání horizontu, srovnání vad objektivu, případně odstranění šumu. Po celou dobu se budeme řídit zásadou, že úpravy kontrastu budou zcela odděleny od barevných úprav, nesmí mít jakýkoli vliv na barvy. Podívejme se nyní na konkrétní postupy, kterými vylepšíme kontrast snímku.

Číst dál...

Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barev

Úprava barev je dalším krokem v procesu zpracování fotografie po úpravách kontrastu jasové složky. Barvy budeme zvýrazňovat zvýšením jejich sytosti (saturace) a podle potřeby provedeme mírné proteplení barev. Touto úpravou docílíme efektu, pro který se s oblibou používají filmy Fujifilm Velvia, které dosahují příjemného sytého a teplého odstínu. V krajinářské fotografii jsou sytost a teplota barev nedůležitější a většinou i jediné barevné úpravy.

Číst dál...

Doostření fotografií: 1. díl - Princip doostření, unsharp mask

Doostření fotografie je posledním krokem v celém postupu jejího zpracování. Správně doostřená fotografie zaujme mnohem více než fotografie nedoostřená nebo špatně doostřená. V prvním díle seriálu se seznámíme se základním principem doostření pomocí unsharp mask, ukážeme si jaké nevýhody z tohoto principu vyplývají. V dalších dílech budeme postupně metody doostření vylepšovat a odstraníme veškeré nežádoucí vedlejší efekty, které při ostření vznikají.

Číst dál...

Doostření fotografií: 2. díl - Nedestruktivní ostření pomocí vrstvy, ochrana světel a stínů, smart sharpen

Doostření neprovádíme na základní vrstvě pozadí, ale na kopii v samostatné vrstvě.  Doostření tak můžeme v průběhu zpracování jemně upravovat nebo i zcela zrušit a začít znovu. U vrstvy můžeme změnit způsob prolnutí, podmíněným prolnutím ochráníme nejsvětlejší a nejtmavší místa, kde doostřovat nechceme. Dále si ukážeme vylepšené ostření pomocí nového filtru smart sharpen (chytré doostření), který je dostupný ve Photoshopu od verze 9 (CS2).

Číst dál...