Doostření fotografií: 6. díl - Vylepšení masky hran pro tisk

Maska hran, kterou jsme vytvořili v předchozím dílu je zcela dostatečná pro fotografie prohlížené na obrazovce nebo pro webovou prezentaci, je dokonce dostatečná i pro fotografie určené k tisku, ale v některých případech ji pro tisk můžeme ještě značně vylepšit.

 

Automatické vylepšení masky pro vysoké rozlišení pro tisk

Následují dva postupy, kterými lze masku hran pro tisk podstatně vylepšit. První postup je účinný a lze ho zařadit zcela bez problémů do automatických akcí. Druhý postup je účinnější, protože při něm bude nalezeno více hran, ale jeho použití pro automatické akce nepřichází v úvahu.

Existuje však ještě další, poměrně složitý postup, který nalezne zcela spolehlivě nejvíce hran a může být plně automatický. Hodí se pro především pro fotografie tištěné ve formátu A4 a větším. Tento postup není součástí akcí ke stažení, spočívá v tom, že hrany se budou hledat postupně ve všech třech kanálech (R,G,B), vytvoří se tedy tři masky, které se pak sloučí do jedné.

Je potřeba si ovšem uvědomit jednu důležitou věc - pokud je na fotografii výraznější šum, budou i přechody v tomto šumu považovány za hrany a při ostření zvýrazněny. Šum je tedy nejdříve nutné v maximální možné míře odstranit nebo použít méně přesnou masku hran, případně zašuměná místa zakrýt v masce. Automatické postupy, které vylepšují masku hran u fotografií s velkým šumem nemusí vždy dávat dobrý výsledek. Snad to není takový problém, protože fotky s velkým šumem, který se nepodařilo odstranit, se většinou netisknou.

 

1. Jednoduché vylepšení masky hran pro tisk

Fotografie, které budeme tisknout na inkoustových tiskárnách je nutné mírně přeostřit. Míru přeostření nemusíme odhadovat, docílíme jí téměř přesně tak, že fotografii prohlížíme a doostřujeme přesně v 50 % velikosti (po zvětšení na 100 % uvidíme míru přeostření). Jelikož bude doostření vyšší, můžeme také potřebovat, aby maska hran byla poněkud více tolerantní a zvýraznila hrany o něco více.

Nejjednodušší úpravou masky pro tisk je nepatrné rozšíření nalezených hran. Toho docílíme filtrem maximum, který provedeme ihned po gaussovském rozostření (nikoli před ním!). Filtr je dostupný v nabídce Filter - Other - Maximum (filtr - jiné - maximum). Filtr má jediné nastavení - poloměr. Vyhovující hodnota je 1, vše ostatní už je příliš.

 

Filtr maximum

 

 

Podívejme se jak bude vypadat výsledná maska. Po najetí myší na obrázek se zobrazí základní maska bez filtru maximum.

 

Filtr maximum aplikovaný na základní masku

Rozšíření hran filtrem maximum

 

V mnoha případech takováto úprava masky pro tisk zcela stačí a není potřeba více nic řešit. Dokonce ani tato úprava nemusí být nutná a zcela vyhovující bude původní maska. Platí tady, že vše je potřeba vyzkoušet, protože výsledek na papíře bude značně odlišný od toho, co vidíme v nižším rozlišení na obrazovce. Mám teď na mysli ostrost, nikoli barvy.

 

2. Vylepšení masky výběrem kontrastního kanálu

Kromě velice jednoduchého způsobu pomocí filtru maximum můžeme masku vylepšit ještě mnohem lépe, ovšem tentokrát už poměrně složitým postupem, který nemůžeme ani jako celek zautomatizovat do akce, protože zde musíme přidat vlastní posuzování.

Nejprve trochu teorie. Filtr find edges (najít obrysy) pracuje s jasovými (tonálními) informacemi kompozitního RGB kanálu, kde jsou informace ze všech třech barevných kanálů. V podstatě pracuje s obrázkem v odstínech šedi. V tomto kompozitním kanále filtr hledá rozdíly v jasové úrovni a ty zvýrazní jako hrany. Ale tonální informace si nese i každý z RGB kanálů samostatně. Podívejte se do palety channels (kanály), kde můžete vidět tonální informace každého kanálu. Každý kanál si můžete samostatně prohlédnout a uvidíte, že se jednotlivé kanály podstatně liší. Některý bývá více kontrastní, tmavší nebo je v něm vidět více detailů - ano více detailů - a toho právě při doostření můžeme využít.

Prohlédneme si tonální informace jednotlivých kanálů na ukázkovém obrázku. Záměrně je vybrán výřez z fotografie ve velikosti 100 %, kde běžně připravená maska nezachytila některé detaily.

 

Výřez z původní fotografie

Ukázkový výřez z fotografie, po najetí myší na obrázek se zobrazí tonální informace ze všech kanálů (fotografie v odstínech šedi)

 

Červený kanál

Červený kanál

 

Zelený kanál

Zelený kanál

 

Modrý kanál

Modrý kanál

 

Stromy v pozadí mají nejvíce detailů v červeném kanále, v zeleném nepatrně méně a v modrém jsou detaily značně potlačeny. Pro naše potřeby by bylo nejvhodnější použít nejvíce informací z červeného a zeleného kanálu, z modrého pak nepotřebujeme téměř nic. A právě toho můžeme docílit pomocí nástroje channel mixer (míchání kanálů)

Opět předpokládejme, že máme pouze vrstvu pozadí. Tuto vrstvu zkopírujeme a přejdeme do nabídky Image - Adjustments - Channel Mixer (obraz - přizpůsobení - míchání kanálů). Jelikož budeme pracovat jen s tonálními informacemi, musíme nejprve zaškrtnou volbu monochrome (monochromatický). Pomocí posuvníků nastavíme největší hodnoty u červeného a zeleného kanálu, u modrého naopak ubereme. Změnou hodnoty constant (konstantní) přizpůsobíme celkový jas. Při nastavování sledujeme náhled, aby vynikly všechny potřebné detaily. Nevadí že se některé naopak ztratí. V tomto případě potřebujeme co nejvíce zvýraznit stromy v pozadí i za cenu ztráty detailů jinde (nově vytvořená maska bude později sloučena s původní maskou, kde jsou ostatní detaily zachovány, takže se žádné informace nemohou ztratit).

 

Míchání kanálů

 

 

Takto bude vypadat výsledek po provedeném míchání kanálů. Pro srovnání se po najetí myši na obrázek zobrazí kompozitní RGB kanál, ze kterého byla vytvořena původní maska.

 

Detaily zvýrazněny mícháním kanálů

Zvýraznění detailů pomocí channel mixeru, stromy v pozadí mají nyní větší kontrast a bude v nich nalezeno více hran


Vrstvu si celou označíme (Ctrl+A) a zkopírujeme do schránky (Ctrl+C). Dále ji nebudeme potřebovat a můžeme ji smazat. Přejdeme do palety channels (kanály) a dole klepneme na ikonku pro vytvoření nového kanálu. Kanál si pojmenujeme na "Vylepšená maska hran" a ze schránky do něj vložíme uložená data z vrstvy (Ctrl+V). Další postup je zcela shodný s vytvořením základní masky. Jediný rozdíl může být v tom, že u gaussovského rozostření můžeme použít nižší hodnoty poloměru (u základní masky 0,5 - 1, tady přibližně 0,3 - 0,7). A takto vypadá výsledná maska:

 

Vylepšená maska

Vylepšená maska respektuje mnohem více i velice jemné hrany. Po najetí myší na obrázek můžete srovnat s původní základní maskou.

 

Další postup je ten, že vytvoříme zcela běžným způsobem základní masku. Výsledkem budou dva kanály, které jsme pojmenovali "Vylepšená maska hran" a "Maska hran". Oba kanály potřebujeme sloučit do jedné masky. Přejdeme do nabídky vrstvy. Načteme masku vytvořenou v kanále jako výběr - nabídka Select - Load Selection (výběr - načíst výběr), kde následně vybereme kanál Maska hran, stejný postup zopakujeme ještě jednou, ale vybereme kanál Vylepšená maska hran a z dalších možností vybereme Add to selection (přidat k výběru). Oba kanály jsou nyní načteny jako jeden výběr, ze kterého se vytvoří maska (nejrychleji pomocí ikonky vytvořit masku dole na paletce vrstvy).

Výsledná vylepšená maska po sloučení obou kanálů:

 

Výsledná vylepšená maska

Vylepšená maska hran, opět můžeme srovnat se základní maskou

 

 

Na konec by se hodilo zobrazit ukázky doostřené fotografie pomocí vylepšené masky. Při normálním doostření bude ovšem rozdíl na monitoru minimální. Rozdíl je vidět na přeostřených fotografiích, určených k tisku. Na CRT monitorech uvidíme jen mírné přeostření, na LCD bude ukázka značně přeostřena, ale je to přeostření připravené přesně pro tisk.

 

Přeostření pro tisk

Přeostřený výřez fotografie, připravená pro tisk s vylepšenou maskou hran, po najetí myší na fotografii se zobrazí stejně doostřená se základní maskou

 

 

Úplně na závěr jsem doostření přizpůsobil tak, aby byl rozdíl znatelný i na obrazovce. Po najetí myší na fotografii se zobrazí doostření provedené se základní maskou. Obě fotografie byly doostřeny zcela stejně, pouze s jinou maskou.

 

Doostření s vylepšenou maskou hran

Záměrně zvýrazněný rozdíl mezi doostřením se základní a vylepšenou maskou hran

 

 

Zpět na seznam článků