Český ráj

Přírodní rezervace Údolí Plakánek

Přírodní rezervace Údolí Plakánek je jednou z nejhezčích částí chráněné krajinné oblasti Český ráj. Údolí Plakánek se rozprostírá podél Klenického a Veseckého potoka a směřuje od hradu Kost kolem rybníku Obora k vesničce Střehom plné starodávných roubených chaloupek, před kterou končí v místě zachovalého vodního mlýna. Pověst praví, že dostalo jméno po bohaté dívce, která si tady oči vyplakala pro nešťastnou lásku k chudému jinochovi.

Číst dál...

Podtrosecká údolí

Podtrosecká údolí se táhnou kaňonovitými údolími obloukovitě kolem dominanty Českého ráje – hradu Trosky. Na dně kaňonovitých, vidlicově se rozebíhajících údolí, která jsou lemována z větší části skalami, se nachází soustava rybníků a spousta mokřadů a vlhkých luk. Z důvodu zachování přírodního bohatství byla Podtrosecká údolí v roce 1999 vyhlášena přírodní rezervací. Podtrosecká údolí jsou pro pěší turisty přístupná po značené turistické stezce.

Číst dál...

Hrad Trosky

Hrad Trosky leží v malebné krajině, kde vytváří pozoruhodnou siluetu, jež se stala symbolem Českého ráje. Originální podoba hradu vychází z přírodního útvaru na kterém byl postaven. Základ hradu tvoří velice zajímavý a ojedinělý skalnatý útvar sopečného původu. Dva lávové sopouchy vyvřely z nitra země v době třetihor. Následná eroze splavila zakrývající hlínu, písek a ostatní měkké horniny a obnažila tento útvar do dnešní podoby. Celek je světovou přírodní raritou.

Číst dál...

Hrad Kost

Kost je jedním z mála zbývajících středověkých hradů v České Republice a je považován za druhý nejvýznamnější. Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost, protože nebyl dobyt více než jednou, jelikož byl stejně tvrdý jako kost. Hrad leží v krajině, které se pro její půvaby právem říká Český ráj. Byl postaven v lesnatém údolí na mohutném skalním pískovcovém ostrohu, asi kilometr od místa, kde stávalo prehistorické hradiště Na Poráni. Původ hradu se datuje do 13. století a stavba byla pravděpodobně započata Benešem z Wartenberka, který nechal postavit dlouhý sál a věž jako obrannou pevnost.

Číst dál...