Český ráj

Podtrosecká údolí

Podtrosecká údolí se táhnou kaňonovitými údolími obloukovitě kolem dominanty Českého ráje – hradu Trosky. Na dně kaňonovitých, vidlicově se rozebíhajících údolí, která jsou lemována z větší části skalami, se nachází soustava rybníků a spousta mokřadů a vlhkých luk. Z důvodu zachování přírodního bohatství byla Podtrosecká údolí v roce 1999 vyhlášena přírodní rezervací. Podtrosecká údolí jsou pro pěší turisty přístupná po značené turistické stezce.

 

Zajímavé odkazy o Podtroseckých údolích: www.hrad-trosky.cz, www.interregion.cz, www.ceskyraj.info