Svitavsko a Českotřebovsko

Psí kuchyně

Přírodní rezervace Psí kuchyně o rozloze 113,61 ha se nachází jižně od obce Semanín, mezi městy Česká Třebová a Svitavy a vlastní území leží v okrese Svitavy. Předmět ochrany: Ochrana zachovalého ekotypu jedlových bučin charakteristických pro Třebovské mezihoří.

Udávaná nadmořská výška je od 452 do 570 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.3. 1994 s platností od 1.6. 1994 (vyhláška 1994-03-15-vyhláška, Okresní úřad Svitavy). Poté ještě došlo k 1 přehlášení 29.3. 1999 s platností od 15.6. 1999 (nařízení 1999-03-29-2/1999, Okresní úřad Svitavy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Kozlovská vrchovina (63d), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jde o poměrně hezký příklad přirozeného vývoje převážně bukového pralesa, kde zaujmou možná více buky padlé a proces jejich rozpadu, než stromy živé. Informační cedule udává výskyt těchto rostlinných druhů: áron plamatý, česnek medvědí, kyčelnice devítilistá, kyčelnice cibulkonosá, lýkovec jedovatý, hlístník hnízdák. Z živočišných druhů pak: Zmije obecná, čáp černý, datel černý, žluna šedá, holub doupňák, výr velký, krkavec velký, budníček lesní, lejsek malý. Přístup sem je snadný jak pěšky, tak na kole. Přímo přes chráněné území vede cyklotrasa. Nejbližším nádražím je Semanín.

Zdroj: Chráněná území

 

Trasa na které byly fotografie pořízeny