Doostření fotografií: 5. díl - Precizní doostření pomocí masky hran

Podobně jako u ostatních úprav i při doostření budeme používat maskování, kdy skryjeme plochy a ponecháme pouze hrany. Vytvoření přesné masky hran je naprostým základem správného doostření fotografie. Platí, že čím větší rozlišení, tím lepší výsledek pomocí masky získáme. U fotografií určených pro tisk je pak doostření bez masky hran přímo zásadní chybou.

 

Úvod - selektivní doostření

V minulém dílu jsme si ukázali doostření pomocí filtrů high pass a surface blur, jak zvýrazníme hrany a ochráníme ostatní plochy, kde je doostření zcela zbytečné a dochází pouze ke zvýraznění šumu. A protože doostření pomocí high pass filtru není příliš účinné tam, kde je spousta jemných detailů (např. krajinářské foto), potřebujeme stejného principu dosáhnout i pro doostření pomocí unsharp mask nebo smart sharpen.

Principem selektivního doostření je rozdělení fotografie na tři části: plochy, hrany a okolí hran. Plochy nebudou doostřeny vůbec, hrany maximálně a okolí hran, kam bude zasahovat poloměr doostření postupně méně, jak budou plynule přecházet v plochu. Tohoto rozdělení docílíme pomocí masky hran (edge mask).

 

Maska hran (edge mask)

Vytvoření masky hran není příliš složité, celý proces se dá nahrát do akce a masku vytvořit za několik vteřin. Podívejme se krok za krokem jaký je postup při přípravě masky.

Pro jednoduchost předpokládejme, že máme pouze vrstvu pozadí, kterou zkopírujeme (Ctrl+J) nebo přetáhneme myší na ikonku pro vytvoření nové vrstvy dole na paletě vrstvy.

Prvním krokem je zvýraznění hran pomocí filtru fing edges (hledat obrysy). Najdeme ho v nabídce Filter - Stylize - Find Edges (filtr - stylizace - hledat obrysy). Filtr nemá žádné nastavení, po jeho použití zůstanou pouze zvýrazněné hrany.

 

Výsledek filtru find edges

Listy barvínku se zvýrazněnými hranami po použití filtru find edges. Po najetí myší na obrázek se zobrazí původní neupravená fotografie

 

Obrázek z vrstvy si zkopírujeme - označíme vše (Ctrl+A) a vložíme do schránky (Ctrl+C). Vrstvu již nebudeme potřebovat a můžeme ji smazat. Dále budeme pracovat s paletou channels (kanály). Mohli jsme to sice udělat hned na začátku, ale pro ilustraci jsem chtěl, aby byl vidět správný výsledek filtru find edges, tj. včetně barev, protože v kanálu budeme pracovat pouze s obrázkem v odstínech šedi bez barevných informací.

Přejdeme do paletky channels a dole klikneme na ikonku pro vytvoření nového kanálu. Vytvoří se nový kanál vyplněný černou barvou s názvem Alpha 1. Kanál přejmenujeme na "Maska hran" (poklepáním myší na název kanálu). Kanál musí být označen a jako jediný zobrazený (ikonka oka). Do kanálu vložíme ze schránky předchozí  zkopírovaný obrázek (Ctrl+V), který se automaticky převede do odstínů šedi. Výsledek v paletě channels vypadá takto:

 

Kanál

 

V obrázku musíme zvýraznit kontrast do takové míry, abychom místo odstínů šedi získali pouze černou a bílou barvu. Můžeme toho docílit pomocí křivek nebo jednodušeji úrovní. Spustíme nástroj úrovně (Ctrl+L) a posuneme levý jezdec (stíny) na hodnotu 150 a pravý jezdec (světla) na hodnotu 210. Tyto dvě výchozí hodnoty jsou přibližné a je potřeba je na každé fotografii změnit dle potřeby. Jde o to, aby pozadí bylo skutečně bílé bez detailů a hrany zvýrazněny. Výsledek vypadá takto:

 

Výsledek po zvýšení kontrastu

Hrany zvýrazněné kontrastem, z odstínů šedi zbyla v podstatě jen černá a bílá. Po najetí myší na obrázek se zobrazí původní bez úpravy kontrastem

 

Hrany máme téměř připraveny. Pro účel masky je ale potřebujeme mít bílé a ostatní plochy černé (černá barva v masce kryje, bílá propouští). Provedeme tedy inverzi obrázku Ctrl+I. Tady je výsledek:

 

Inverze obrázku - hrany bílé

Maska je téměř připravena, hrany jsou bílé, ostatní plochy černé a tím skryté pro doostření

 

Zbývá poslední krok, a tím je zjemnění přechodů mezi bílými hranami a černou plochou. Útlum doostření tak bude plynulý. Docílíme toho pomocí gaussovského rozostření v nabídce Filter - Blur - Gaussian Blur (filtr - rozostření - gaussovské). U gaussovského rozostření se nastavuje pouze poloměr. Budeme pracovat s velice nízkou hodnotou od 0,5 - 1.  Pro následující ukázku jsem zvolil hodnotu 1. Výsledkem je již hotová maska.

 

Výsledná maska

Výsledná maska s provedeným rozostřením. Po najetí myší na obrázek se zobrazí finální doostřená fotografie

 

Zbývá jen z vytvořeného kanálu Maska hran vytvořit masku u vrstvy, ve které budeme doostřovat. Vrátíme se tedy do palety vrstvy a zkopírujeme vrstvu pozadí do nové a pojmenujeme ji Doostření. Režim prolnutí nastavíme na luminosity (světlost) a krytí vrstvy třeba na 70 %, abychom doostření mohli později zesílit zvýšením krytí. Načteme masku vytvořenou v kanále jako výběr - můžeme to udělat přes nabídku Select - Load Selection (výběr - načíst výběr), kde následně vybereme kanál Maska hran. Rychleji to uděláme v paletě channels, kde označíme kanál Maska hran a klepneme dole na paletě na ikonku "načíst kanál jako výběr". Vrátíme se do palety vrstvy, označíme vrstvu doostření a dole na paletě klikneme na ikonku "přidat masku" nebo totéž uděláme stiskem kláves Ctrl+F12. Z načteného výběru se vytvořila maska. Paleta vrstvy vypadá nyní takto:

 

Výsledná vrstva s maskou

 

Na vrstvě Doostření provedeme doostření unsharp mask nebo smart sharpen, které známe z předchozích dílů. Díky masce můžeme ostřit o něco silněji. Stále nezapomínáme, že při doostření musí být velikost zobrazení 100 % (u doostření pro tisk 50 %). Jaký má maska účinek se můžeme přesvědčit, když ji dočasně zrušíme - pravým tlačítkem myši na masce z nabídky zvolíme disable layer mask, poté ji opět můžeme povolit volbou enable layer mask. Znatelný rozdíl uvidíme především u fotografií ve vyšším rozlišení.

Pro běžné potřeby je takto vytvořená maska zcela dostatečná a není potřeba ji jakkoli upravovat. U fotografií, které se budou tisknout, můžeme masku ještě více propracovat. Právě detailní vylepšení masky bude námětem dalšího dílu.

 

Závěrečný test

Možná si říkáte, že to vše je hezké, ale má maska opravdu takový význam, aby se jí věnovalo tolik pozornosti? Připravil jsem následující test, kde jsem porovnal doostřenou fotografii s maskou a bez masky vůči nedoostřené. K porovnání obrázků se používá režim prolnutí difference (rozdíl). V tomto režimu jsou všechny shodné body černé ostatní body s tonálním a barevným rozdílem jsou zvýrazněny.

Na ukázce vidíme, kde všude bylo doostřeno s použitou maskou hran (bílá barva - rozdíly oproti nedoostřené fotografii). Pokud na obrázek najedete myší, zobrazí se doostřené oblasti bez použití masky. Rozdíly jsou pochopitelně menší, ale záměrně jsem je kontrastem zvýraznil.

 

Oblasti, kde bylo doostřeno s maskou a bez masky

Oblasti, kde bylo doostření provedeno, je zřetelné, že na fotografii bez masky došlo k silnému zvýraznění šumu

 

Na závěr ještě několik fotografií a vytvořených masek.

 

Kuks


BoroviceKytka