Vítejte na stránkách o Jeseníkách!

Hory Jeseníky mají své neobvyklé kouzlo, které v nich každý, kdo je navštíví pociťuje. Zalesněné i holé vrcholy, slunce i ponuré počasí, podzimní mlhy, liduprázdné pustiny, ztracené skalní hrady. Místa protkaná tajemstvím, ve kterých jsou navždy otisknuty stopy dávné lidské činnosti. To vše vyvolává zvláštní, neopakovatelné pocity a nálady, kvůli kterým se do Jeseníků  vracíme.

 

Rejvíz
  
 
„Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství: zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek: krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžily životodárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše... na holá úbočí naseli horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění..."