Zvýrazňujeme barvy: 2. díl - Barevná sytost v praxi

V předchozím dílu jsme si ukázali několik možností, jak zvýšit sytost barev. Jako nejvhodnější vyšel způsob, kdy je použito míchání kanálů. Podívejme se nyní na praktické použití zvýšení barevné sytosti, včetně dalšího vylepšení, kde se bude především pracovat se saturační maskou. Ke stažení je i sada kompletních akcí.

 

Úvod

Syté barvy působí pro lidské oko příjemněji než barvy málo výrazné. Samozřejmě existuje míra, za kterou už je zvyšování sytosti nežádoucí. Pochopitelně to neplatí obecně, zvláště ne pro speciální, např. umělecké, náladové a další fotografie. Zatím jsme se naučili dosycovat barvy selektivně, kde se pomocí saturační masky ochrání již syté barvy, které zůstanou beze změny. Ovšem takováto selekce (sytá - méně sytá) nemusí být - a také není - vždy dostatečná.

Lidské oko vnímá hranici, kdy už je barva dostatečně sytá u každé barvy jinak. Teplé barvy lze dosytit o něco více než barvy studené. Rovněž velké barevné plochy by měly být dosyceny méně. A dostáváme se k problému především v krajinářské fotografii, kterým je dosycení oblohy. Modrá barva je studená a také tvoří větší plochy, které jsou v lepším případě rozčleněné mraky. Potřebujeme tedy docílit toho, aby obloha byla saturována méně než např. zelená barva lesa nebo trávy. Stačí se podívat do různých veřejných galerií, kde je spousta fotek, které autor nebo fotoaparát sice dosytil správně, ale obloha působí naprosto přesyceně, až "jedovatě" modře.

 

Postupy

Pro naše další pokračování je maximálně žádoucí sytost oblohy zvyšovat méně než sytost ostatních barev. Tím, že nebudeme zesilovat saturaci oblohy, můžeme naopak zesílit saturaci ostatních barev, které kvůli obloze saturujeme někdy zbytečně méně.

Podívejme se na následující fotografii, kde je sytost zvýšena s použitím základní saturační masky, jak jsme ji doposud používali. Výsledek je v tomto případě zcela přijatelný, díky tomu, že obloha byla pouze nevýrazně modrá, takže její zesílení bylo žádoucí ve stejné míře jako u všech ostatních barev. V tomto případě nám zatím dosavadní postup zcela vyhovuje. Po najetí myší na fotografii se zobrazí pro porovnání varianta bez barevných úprav.


Dosycení barev, základní saturační maska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení barevné sytosti se základní saturační maskou - všechny barvy rovnoměrně. V tomto případě je postup zcela dostatečný, díky tomu, že modrá barva oblohy byla jen málo výrazná a bylo možné i žádoucí ji dosytit stejně jako zbytek fotografie

 

Na další fotografii už byla modrá barva oblohy podstatně výraznější než na předchozí. Výsledkem je poněkud více dosycená modrá barva, než by bylo žádoucí. Není to zde až tak výrazné, ale další zvýšení saturace už by na obloze nežádoucí, zatímco zelený porost by mohl být dosycen o něco více. (Opět po najetí myší...)

 

Dosycení barev, základní saturační maska, modrá barva poněkud více sytá

Zvýšení barevné sytosti se základní saturační maskou - modrá barva je už sytá zcela dostatečně, spíše i o něco více, než by bylo žádoucí. Zelená barva porostu by naopak mohla být dosycena nepatrně více, což není možné, protože se současně zesílí i saturace oblohy

 

Naštěstí existuje velice snadný a hlavně automatický způsob (který lze použít v akcích), jak docílit toho, aby modrá barva byla saturována méně než ostatní barvy. Docílíme toho odečtením modrého kanálu z masky. Na paletě kanály klikneme myší na modrý kanál za současného podržení klávesy Ctrl. Modrý kanál se označí jako výběr. Provedeme jeho inverzi (Ctrl+Shift+I) a klepneme pravým tlačítkem myši na saturační masku a v nabídce vybereme "intersect mask with selection" - průnik masky s výběrem. Poté se stávající maska odstraní a z výběru se vytvoří nová, kde již bude odečten modrý kanál. Jelikož modrý kanál neobsahuje jen modrou barvu, zeslabí se mírně i celková saturace, takže lze zesílit krytí vrstvy např. z původních 25 % až na 50 %. (V akcích ke stažení je použit mírně odlišný postup, kdy se modrá barva načítá z vrstvy pozadí, aby se vyloučil vliv případných dalších úprav, které pochopitelně mohou působit změny i v modrém kanále.)

Tento postup bývá většinou zcela dostatečný, díky němu můžeme použít silnější saturaci, než bychom použili normálně. Samozřejmě zcela neodstraníme saturaci modré barvy úplně, protože v modré barvě oblohy jsou vždy v menší míře přimíchány informace ze zeleného a modrého kanálu, což je vidět i na výsledné masce, kde obloha není chráněna úplně černou barvou (maska "propouští").

Podívejme se na výsledek odečtení modrého kanálu z masky, po najetí myší na fotografii se zobrazí pro srovnání dosycení bez této akce.


Dosycení barev, odečtení modrého kanálu, modrá barva dosycena méně
Po odečtení modrého kanálu z masky je modrá obloha saturována méně než zbytek fotografie, kde naopak bylo možné saturaci i mírně zesílit, aniž by ještě působila rušivě

 

 

Může se stát, že budeme chtít modrou barvu ze saturace vyloučit úplně. V akcích ke stažení v tomto článku proto bude navíc ještě akce, kde je z masky odečtena modrá barva kompletně a akce, kde se dosytí pouze zelená a žlutá barva. Obě akce mají své časté využití.

 

Podívejme se nyní ještě na další ukázku, kde je vidět citlivost lidského oka na saturaci modré barvy. Na následující fotografii je provedeno velice silné přesycení všech barev. Pokud myší najedete na fotografii, bude přesycení ponecháno naprosto stejné, pouze nebude saturována modrá barva - a na první pohled přesycená fotografie bude působit zcela jiným dojmem, přesycenost ostatních barev působí náhle mnohem slaběji.

Naprosto přesaturovaná fotografie a srovnání bez dosycení modré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie je maximálně přesaturovaná, pokud však nebudeme saturovat modrou barvu, nebude přesaturování u ostatních barev tolik výrazné. Vyplývá z toho, že pokud budeme méně dosycovat modrou barvu, můžeme sytost ostatních barev mírně zvýšit

 

Pomocí velice jednoduchého postupu jsme tedy do značné míry vylepšili úpravy barevné sytosti. Jenom opět připomenu, jak je důležité oddělit úpravy barev od úprav kontrastu. Při zvyšování kontrastu (pokud nepoužíváme důsledně krytí vrstev v režimu luminosity), dochází rovněž ke zvýraznění barev bez možnosti jakéhokoli ovlivnění a vylepšení pomocí masek, protože úpravy kontrastu používají své vlastní masky.
 
Na závěr ještě porovnání saturace u poslední fotografie, kde je vidět finální podoba (z masky je odečten modrý kanál a saturace zesílena). Po najetí myší na fotografii se zobrazí fotografie před odečtením modrého kanálu, se silněji modrou oblohou.
 
 
K dosycení použita základní saturační maska s odečteným modrým kanálem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finální správně dosycená fotografie s odečteným modrým kanálem ze saturační masky a porovnání bez odečtení modrého kanálu. Protože je chráněna modrá barva, bylo možné provést saturaci poněkud silněji
Akce ke stažení: HJ-Tutorials-Saturace.atn

Akce nejsou ověřeny v české verzí Photoshopu - v případě, že se akce zastaví s chybou, bude nutné nahrát krok akce znovu (typicky dojde k chybě např. u kroku "select layer background" - v české verzi se očekává "pozadí").

Postup nahrání akcí: Pokud není zobrazena paleta akcí, stiskněte Alt+F9. Otevřete nabídku palety (kliknutím na šipku v pravém horním rohu) a z nabídky vyberte Load Actions. Poté vyhledejte umístění, kam jste akce uložili a potvrďte v něm soubor "HJ-Tutorials-Saturace.atn". Jednodušší postup je na uloženou akci poklepat myší a automaticky se načte do Photoshopu (nemusí být vždy funkční).

V akcích se neřeší vylepšení saturační masky, kde je zabráněno splývání okolních barev při rovnoměrné, neodstupňované saturaci atd., jak bylo popsáno v tomto článku.

Sada obsahuje 6 akcí, 3 pomocné a 3 které již vytvoří výslednou vrstvu úprav s dosycenými barvami:

Saturační maska - vytvoří základní saturační masku, respektive výběr (všechny akce, kdy je vytvářena maska systematicky končím pouze výběrem, ze kterého se buď vytvoří maska nebo se uloží jako kanál pro další použití).

Odečíst modrý kanál z masky -  odečte ze základní saturační masky modrý kanál. Modrý kanál se načítá z vrstvy pozadí, takže není ovlivněn případnými jinými vrstvami.

Odečíst modrou barvu z masky - odečte ze základní masky kompletně modrou barvu. S touto maskou se saturují všechny barvy, kromě modré.

Saturace - vytvoří vrstvu úprav, s dosycenými barvami, všechny barvy dosyceny rovnoměrně, krytí vrstvy 25 %.

Saturace bez modrého kanálu - vytvoří vrstvu úprav, s dosycenými barvami bez modrého kanálu, výsledkem je slabší dosycení modré barvy. V mém případě je toto základní akce pro saturaci v krajinářské fotografii. Krytí vrstvy 50 %.

Saturace žluté a zelené barvy - vrstva se saturací pouze zelené barvy, pokud nechceme dosytit jiné barvy nebo naopak tuto vrstvu vytvoříme nad některou ze dvou předchozích pro ještě silnější dosycení zelené (pak je ovšem potřeba snížit krytí vrstvy). Krytí vrstvy 50 %, jako 2. vrstvy snižte např. na 10-20 %.

U posledních tří akcí, které vytvoří vrstvy úprav bude potřeba nastavit správné krytí! Zde použité výchozí hodnoty jsou přizpůsobeny na minimální výchozí saturaci, která navíc není absolutně zvýrazněna kontrastem (při vyvolání RAWu používám neutrální profil (Camera neutral), kde je použito minimum úprav). Pokud RAW vyvoláváte s nějakým přednastaveným profilem (třeba populární Adobe profily), budou barvy příliš syté a bude potřeba snížit krytí vrstvy nebo změnit přímo nastavení míchání kanálů na nižší hodnoty!

 

 

Zpět na seznam článků

 

Komentáře  

 
Peto
# Uprava akcie do czPeto 2010-01-12 20:45
Dobry den.

Chcem sa opytat na taku drobnost (skusal som, ale bez uspechu):
Stiahol som si HJ-Tutorials-Sa turace.atn a kedze mam cz Photoshop, akcia mi zlyha napr. na nazve vrstvy "Pozadi"... - ako viem tuto vrstvu premenovat v akcii? Ked som dvojklikal na prikaz, reakcia bola taka, ako keby som ho spustil. Cize k jeho editovaniu som sa dostat nedokazal....
Dakujem.
 
 
Luboš Kopečný
# Re:Luboš Kopečný 2010-01-15 15:34
Dobrý den, to je přesně to co píši hned v prvním odstavci u akcí:

"...Např. krok "select background" bude potřeba nahrát znovu, protože v české verzi je místo názvu "background" "pozadí"..."

Akci musíte nahrát znovu, nejde změnit - proveďte tento postup:

Otevřete libovolný obrázek a zkopírujte vrstvu pozadí, abyste měl dvě vrstvy. Přejděte na zkopírovanou vrstvu.

Nyní se nastavte v akci na položku "Select layer Background" a pusťte nahrávání.

Přejděte na vrstvu Pozadí a zastavte akci. Nyní máte v akci vytvořenou novou položku a původní "Select layer Background" smažte.

Tímto je vše hotovo, stejný postup platí i pro podobné případy, kdy je např. vytvořen nový kanál jako Alpha 1 a v české verzi Alfa 1.

Kroky v akcích lze sice měnit, ale v těchto případech je nutné nahrát krok znovu.
 
 
Martin
# Odstranění modré barvyMartin 2012-02-22 01:42
Dobrý den,
gratuluji k vynikajícím informacím o upravach fotografii. Zajimala by me jedna vec, jakym zpusobem odebrat modrou barvu, jakym zpusobem odebrat modry kanal je jasne, ale porad premyslim jak odebrat modrou barvu uplne, mohl by jste to trochu nastinit.
Dekuji.
 
 
Luboš Kopečný
# RE: Odstranění modré barvyLuboš Kopečný 2012-02-22 05:48
Dobrý den. Abyste modrou barvu odebral nebo jakkoli nahradil musíte nejdřív provést její výběr a samozřejmě pracovat ve vrstvě. K tomu slouží nabídka Select - Color Range (Výběr - Rozsah barev).

V rozvírací nabídce Select (Vybrat) zvolte Sampled Colors (Nabrané barvy). Pak myší ťukněte kamkoli na modrou barvu, kterou chcete vybrat. Důležité jsou další posuvníky Fuzziness a Range. První z nich určuje "toleranci" - vyšší hodnota provede výběr většího rozsahu odstínu barvy. Pokud není vybrána veškerá modrá barva, zmáčkněte tlačítko s kapátkem a znaménkem + a opět označte další odstín modré barvy - tím ho přidáte ke stávajícímu výběru. Pak opět dolaďte oba posuvníky.

Druhý posuvník Range (Rozsah) pak určí rozsah oblasti barvy od místa, kam jste ťuknul při výběru barvy - pokud chcete pracovat s modrou barvou na celé fotografii, nastavte hodnotu 100 %.

Po provedení výběru stiskněte Ctrl+X, čímž výběr odstraníte z vrstvy.
 
 
Bohdan
# RE: Zvýrazňujeme barvy: 2. díl - Barevná sytost v praxiBohdan 2012-03-04 20:35
Dobrý den.
Předem velká pochvala za skvělý popis úprav krajinářské fotografie. Dovolil jsem si stáhnout akce. Jelikož mám CS3 v CZ verzi, akce se mi z větší části podařilo nahrát znovu. Jen u akcí odečíst modrý kanál z masky a odečíst modrou barvu z masky si nevím rady. Akce ze zastaví na vybrat maska kanál a odstranit aktivní kanál. Asi to bude jednoduché ale lámu si nad tím hlavu zatím marně. Mohl by jste prosím poradit?

Děkuji Bohdan.
 
 
Luboš Kopečný
# RE: RE: Zvýrazňujeme barvy: 2. díl - Barevná sytost v praxiLuboš Kopečný 2012-03-05 09:03
Dobrý den, zkusil jsem akce nahrát do českého PS v. 9 a proběhly normálně (až na krok Refine Edge, který ve v. 9 není dostupný). Nejlépe bude, když celou akci nahrajete znovu.

Princip odečtení modrého kanálu nebo modré barvy ze stávající masky je následující (musí pochopitelně již existovat nějaká maska):

- Vyberte modrý kanál (Ctrl+click na modrý kanál) nebo modrou barvu (rozsah barev)
- Proveďte inverzi výběru (Ctrl+Shift+Ins)
- Pravým tlačítkem ťukněte na masku a zvolte Průnik masky s výběrem, vytvoří se nový výběr, kde je již modrý kanál nebo barva odečtena
- Smažte masku
- Vytvořte novou

Jinak si pro ověření na zkoušku můžete z českého PS "vyrobit" anglický originál, kde bude vše fungovat správně, takto:

V adresáři, kam se PS nainstaloval (např. Program Files - Adobe - Adobe Photoshop CS5 - Locales - cs_CZ - Support Files) najděte soubor tw10428.dat (v CS 4 bude mít možná za tw jiné číslo).

V tomto souboru je obsažena česká lokalizace. Pokud tento soubor libovolně přejmenujete, Photoshop se spustí v originální verzi. Soubor nemažte, ale přejmenujte. Pokud ho potom přejmenujete na původní název, PS se opět spustí v češtině.