Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barev

Úprava barev je dalším krokem v procesu zpracování fotografie po úpravách kontrastu jasové složky. Barvy budeme zvýrazňovat zvýšením jejich sytosti (saturace) a podle potřeby provedeme mírné proteplení barev. Touto úpravou docílíme efektu, pro který se s oblibou používají filmy Fujifilm Velvia, které dosahují příjemného sytého a teplého odstínu. V krajinářské fotografii jsou sytost a teplota barev nedůležitější a většinou i jediné barevné úpravy.

 

Barevná sytost a teplota barev (velvia efekt)

Barevná sytost a teplota barev jsou dva základní faktory, kterým se věnujeme při úpravě barev. Po jejich provedení bude výsledná fotografie pro lidské oko mnohem příjemnější a zajímavější. Stačí vyhledat v Googlu slova "color vibrance", "vivid colors" nebo "veliva effect" - pro sytost, nebo "color temperature" - pro barevnou teplotu, a výsledkem budou stovky nalezených stránek, které se těmto tématům  celosvětově věnují, velice často i s připravenými akcemi pro Photoshop. Tyto akce většinou neřeší maskování, neumí pracocvat selektivně, takže výsledek nebývá zrovna nejlepší.

Základem správného provedení obou úprav je použití masky. Při zvýraznění barev dosycením používáme tzv. saturační masku, bez které rozumné dosycení není prakticky vůbec možné a při úpravách barevné teploty skryjeme celý modrý kanál, tím přiměřeně utlumíme proteplení v modré barvě a nejsvětlejších odstínech šedé až bílé barvy (v těchto odstínech mají všechny kanály své téměř plné hodnoty), kde proteplení není příliš žádoucí.

Podívejme se na oba postupy a přípravu masek podrobněji. Nejprve trochu teorie, kde si ujasníme, proč bylo důležité oddělit barevné úpravy od úprav kontrastu.

 

V předchozím dílu bylo uvedeno, že úpravy kontrastu provádíme ve vrstvě v režimu překrytí luminosity (světlost). V tomto režimu není vůbec ovlivněna barevná složka, ale pouze jasová. K čemu by došlo, kdybychom ponechali normální režim překrytí a úpravou kontrastu ovlivnili i barvy? U základního adaptivního kontrastu bychom museli zrušit masku, protože barvy na fotografii by kontrastem byly dosyceny nerovnoměrně (v reále by vznikly fleky). Tato maska chrání nejsvětlejší a nejtmavší tóny před přepaly na základě jasových informací a nijak nám nepomůže při barevných úpravách. Zvýšením barevného kontrastu by došlo k zvýraznění barev, ale také k přepalům a ztrátě detailů v jednotlivých barevných kanálech. Tento nežádoucí efekt dosycení barev při zvýšení kontrastu se někdy nazývá "falešná saturace".

Podívejme se na následující dvě fotografie. Na první je zvýšený kontrast v normálním režimu prolnutí, tedy i v barevné složce, a ztráta detailů je zřetelně viditelná ve světlých místech. Na druhé fotografii byly barvy dosyceny správným postupem a k žádné ztrátě detailů a k přepalům nedošlo. Po najetí myší na obrázek se zobrazí neupravený originál.

 

Zvýraznění barev kontrastem - přepaly a ztráta detailů

Barvy zvýrazněny kontrastem pomocí s-křivky, je vidět ztráta detailů a přepaly ve světlých místech

 

Barvy dosyceny správným postupem - bez přepalů, detaily zachovány

Barvy zvýrazněny správným postupem, ke ztrátám detailů nikde nedošlo

 

Poznámka: Zvýraznění barev kontrastem nebo lépe sice s-křivkou provést lze, ale výsledek nikdy nebude příliš uspokojivý. S-křivka je správný způsob pro jednu z úprav kontrastu v jasové složce, ale naprosto nevhodná pro zvýraznění barev. Pokud bychom chtěli barvy upravit pomocí kontrastu nebo s-křivky, museli bychom to provést nadvakrát - nejprve provést kontrast v režimu překrytí luminosity (světlost), bez vlivu na barvy. Podruhé bychom museli provést totéž, ale se saturační maskou, která chrání syté barvy a zvolit režim prolnutí color (barva) - v tomto režimu ovlivníme jenom barevný odstín a sytost, nikoli jasovou složku. I v tomto případě se musí pracovat jinak v jasové a jinak v barevné složce - jiná maska, jiný režim překrytí a především ne příliš smysluplná práce.

Z předchozího dílu víme, že u základního automatického i adaptivního kontrastu je nutné použít masku, která chrání nejsvětlejší a nejtmavší místa fotografie, kde by došlo k přepalům a zániku detailů. Podobně i při zvýraznění barev dosycením chráníme barvy, které jsou již syté a další zvýšení sytosti by u nich vedlo k přepalům v jednotlivých barevných kanálech nebo nepříjemnému a nepřirozenému přesycení barvy.

Maska, kterou používáme při úpravě barevné sytosti se jmenuje saturační maska. Její příprava je poněkud složitější než příprava masky pro automatický nebo adaptivní kontrast. Předně podotknu, že neexistuje jednotný postup pro vytvoření této masky. Pomocí Googlu lze vyhledat spoustu různých způsobů, jak masku vytvořit. Postup, který se mi osvědčil nejvíce a je také nejlogičtější je k dispozici v akcích ke stažení. Pracuje na tomto pricipu: nejprve se z fotografie vypustí veškeré informace o jasu (luminositě) a zůstanou jen informace o barvě (podobně když převedeme fotografii do odstínů šedi vypouštíme barevné informace). Dále se zjistí jak jsou barvy syté - sytost barev se porovná přesně se střední šedou, která nenese informaci o barevné sytosti, jelikož žádnou nemá, její saturace je nulová. Výsledkem porovnání získáme vrstvu v odstínech šedi, kde málo syté barvy blížící se střední šedé budou tmavší až černé, sytější barvy budou světlé až bílé - čím sytější byla barva, tím bude světlejší, barvy s maximální saturací budou zcela bílé. Nakonec se provede inverze, aby syté barvy byly v masce tmavé (maska je chrání) a málo syté světlé.

Vytvořená maska je vidět na následující fotografii. Po najetí myší na obrázek se zobrazí neupravený originál, ze kterého byla maska vytvořena.

 

Saturační maska

Saturační maska určuje míru dosycení barev - světlá místa budou dosycena více, tmavá méně. Ve srovnání s originální fotografií je vidět, že červená střecha bude dosycena méně než zbytek fotografie, rovněž modrá barva oblohy bude dosycena méně. Dosycení se prakticky nedotkne květin pod střechou, které mají na fotografii nejsytější barvu, na masce jsou téměř černé

 

Saturační maska v této podobě je pouze základní. Můžeme ještě provést dvě podstatná vylepšení. První, především pro krajinářskou fotografii, je popsáno v tomto článku.

 

UpozorněníDruhé vylepšení řeší následující problém - pokud dosytíme méně syté barvy v blízkostí sytých tónů (např. listí stromů, netýká se větších ploch), saturace se začne vyrovnávat a barvy začnou splývat, čímž výsledek působí poněkud ploše, někdy to může být opravdu problém. V saturační masce je třeba provést ještě jisté odstupňování tónů, aby saturace neprobíhala lineárně, ale v určitých stupních. Záměrně tady řešení neuvedu, zkuste sami zapřemýšlet. Bohužel tento problém neřeší ani nový nástroj vibrance (živost) v CS4.

Po přípravě saturační masky můžeme začít s úpravami. Photoshop obsahuje nástroj odstín a sytost (hue/saturation). Jeho použití je velice jednoduché, ale není příliš vhodné, protože příliš saturuje i velice málo syté barvy (téměř šedé), které tím zcela poškodí. Bohužel tady nepomůže ani saturační maska, která chrání pouze již dostatečně syté barvy. Lze ho bez obav použít pouze pro velice mírné dosycení. Výhodou kromě snadného použití je to, že jednotlivé barvy lze dosycovat samostatně. Naštěstí existuje mnohem lepší způsob dosycení a tím je použití nástroje míchání kanálů (channel mixer), kterému se budeme dále podrobněji věnovat.

Photoshop od verze 11 (CS4) obsahuje nový nástroj vibrance. Pracuje s barevnou sytostí mnohem šetrněji než nástroj odstín a sytost protože pracuje s vlastní interní maskou. Není přesně zdokumentováno, jak nástroj pracuje a jaká je jeho interní maska. Podle jeho funkčnosti a výsledku je však jasné, že používá stejný způsob míchání kanálů . Uvádí se, že je optimalizován pro portréty osob, jelikož chrání pleťové odstíny, což je v krajinářské fotografie nežádoucí. Při použití nástroje vibrance se už nepoužívá saturační maska.

Všechny tři nástroje (sytost, míchání kanálů, vibrance) lze aplikovat jako vrstvu úprav, takže úpravy lze dodatečně modifikovat, případně zcela zrušit bez vlivu na původní fotografii.

Pro dosycení a zvýraznění barev se ještě poměrně často používá postup, kdy se fotografie převede do barevného modelu Lab a zvýší se kontrast v jeho dvou kanálech (a, b). Pokud budete hledat na internetu, jistě na tento postup někde narazíte. Postup je sice velice jednoduchý, ale také velice destruktivní k barvám, rovněž je nutné pracovat se saturační maskou. Převody mezi barevnými modely je doporučeno provádět minimálně, protože mohou být ztrátové pokud se pracuje s 8 bitovými daty.

 

Postup zvýraznění barev pomocí míchání kanálů

Nejprve vytvoříme novou vrstvu úprav channel mixer (míchání kanálů) - nabídka Layer - New adjustment layer - Channel mixer (vrstva - nová vrstva úprav - míchání kanálů), rychleji lze použít ikonku dole na paletě Layers (vrstvy). V barevném modelu RGB, ve kterém budeme nejčastěji pracovat, je celkový obraz tvořen třemi kanály - červený (Red), zelený (Green) a modrý (Blue). A právě míchání kanálů umožňuje do jednotlivých výstupních kanálů přidávat nebo z nich ubírat hodnoty jiných kanálů. Mícháním kanálů můžeme docílit různých efektů, např. barevné filtry, sépie, černobílá fotografie atd. Anebo také velice účinně dosytit a oživit barvy.

Postup je ten, že v každém jednotlivém kanálu (R,G,B) se ubere podíl z ostatních dvou kanálů a a podíl samotného kanálu se zvýší. Hodnoty jsou zadávány v procentech a výsledná hodnota v každém kanálu musí být 100 %, aby nedošlo k posunu barevného tónu. U červeného výstupního kanálu ubereme zelenou a modrou, u zeleného červenou a modrou, u modrého červenou a zelenou. Tím se zvýší tonální kontrast v jednotlivých kanálech, což se projeví sytými barvami. Příklad nastavení hodnot jednotlivých výstupních kanálů:

výstupní červený kanál - červerná 140 %, zelená -20 %, modrá -20 %

zelený výstupní kanál - červerná -20 %, zelená 140 %, modrá -20 %

modrý výstupní kanál - červerná -20 %, zelená -20 %, modrá 140 %

 

Vylepšení sytosti barev pomocí míchání kanálů

 

Pozor! Součet musí vždy dávat 100 %, jinak dojde ke změně barevného odstínu (což je využíváno při jiných efektech, ale ne při barevné sytosti). Podobným postupem můžeme docílit i snížení sytosti - pak např. pro výstupní červený kanál budou hodnoty červená 80 %, zelená 10 %, modrá 10 %.

Po nastavení snížíme průhlednost vrstvy např. na 50 % a ponecháme normální režim překrytí. Zbývá jenom zkontrolovat výsledek a vše jemně doladit pomocí změny průhlednosti vrstvy.

V článku výše si můžete ještě jednou prohlédnout fotografii, kde byly barvy dosyceny tímto způsobem.

Pokud bychom proteplení barev provedli bez použití masky na celé fotografii, získala by nepříjemný žlutý až oranžový nádech i tam, kde to není vůbec žádoucí, především v modré barvě oblohy a světlé barvy mraků. Jak tomu zabránit a provést proteplení jen tam, kde je potřeba? A kde je vlastně potřeba? Potřebujeme proteplit, pouze tóny, které se proteplit dají. Není žádoucí proteplit chladné barvy - a to je v našem případě modrá - a nejen modrá, to by  bylo málo, musíme skrýt celý modrý kanál, a protože modrý kanál tvoří i bílou barvu (ve které je v plné intenzitě), bude automaticky chráněna i bílá barva, což je přesně to, co potřebujeme. Vytvoření masky je velice jednoduché - načteme tonální informace z modrého kanálu jako výběr - v paletce Channels (kanály) ťukneme myší na modrý kanál (blue) při současném držení klávesy Ctrl (nebo do paletky nemusíme vůbec chodit a zmáčkneme klávesy Ctrl+Alt+3, u verze CS4 Ctrl+Alt+5) a provedeme inverzi výběru (Ctrl+Shift+Insert) - tím je vybráno vše, kromě modrého kanálu (tedy červený a zelený). A to je celé - na základě výběru pak provedeme samotnou úpravu, maska se z výběru vytvoří automaticky při tvorbě vrstvy úprav míchání kanálů.

Může nastat případ - například při modrém oparu v dálce (jeho proteplení není příliš žádoucí a působí nepřirozeně), že modrý kanál musíme ochránit poněkud více. Toho docílíme tak, že před načtením modrý kanál zvýrazníme - provedeme dočasně vrstvu úprav míchání kanálů (channel mixer) nebo foto filtry (photo filters). U míchání kanálů nastavíme u modrého výstupního kanálu vstupní hodnoty modré na 150 - 200 %. Při použití foto filtrů vybereme jeden z ochlazujících filtrů, který zesílí modrý tón fotky a nastavíme potřebnou intenzitu filtru. Teprve pak provedeme načtení takto zesíleného modrého kanálu a pomocnou vytvořenou vrstvu smažeme.

V ukázkových akcích jsou vytvořeny obě masky - základní a více chránící modrý kanál s použitím ochlazujícího filtru.

 

Vytvořená maska chránící modrý kanál:

Proteplení barev - maskování modrého kanálu

Maskování modrého kanálu pro proteplení barev. Nejvíce chráněná je modrá obloha, bílé oblouky nad okny (vlevo), bílá barva satelitu, celkově světlá spodní část základny rozhledny

Proteplení barev posunuje barevný tón do teplejšího odstínu, který na lidské oko působí příjemným dojmem. Proteplení barev lze ve Photoshopu provést dvěma nástroji, které vytvoří novou vrstvu úprav s možností dodatečného jemného doladění nastavení. Nástroje se jmenují vyvážení barev (color balance) a fotografický filtr (photo filter). Každý pracuje jiným způsobem, s jinými možnostmi nastavení, ale s velice podobným výsledkem. Nedokážu říci, který z nich je lepší nebo vhodnější, oba jsou pro tyto účely zcela rovnocenné, vyvážení barev má větší možnosti nastavení.

 

Vyvážení barev

Po přípravě výběru pro masku vytvoříme novou vrstvu úprav color balance (vyvážení barev) - nabídka Layer - New adjustment layer - Color balance (vrstva - nová vrstva úprav - vyvážení barev), rychleji lze použít ikonku dole na paletě Layers (vrstvy). Maska bude z výběru vytvořena automaticky.

Nyní můžeme měnit barevné odstíny jednotlivých barev. U každé základní barvy, odvozené od RGB kanálů se tóny posouvají od barvy kanálu směrem do dvou zbývajících smíchaných barev (opačné barvy). Posouváme tedy tóny od červené ke smíchané zelené a modré, což dává ve výsledku azurovou (cyan), od zelené ke smíchané červené a modré, což dává purpurovou (magenta), od modré ke smíchané červené a zelené, což dává žlutou (yellow).

Pro proteplení barev posouváme chladnou azurovou do červené a modrou do žluté. Nastavíme hodnoty např.  20 a -20, průhlednost vrstvy na 50 %, abychom mohli měnit sílu efektu. Proteplení lze provést zvlášť pro světlé, tmavé a střední tóny. Toho můžeme využít a například neprovádět proteplení ve světlých tónech.

 

Proteplení barev pomocí vyvážení barev

 

Fotografický filtr

Po přípravě výběru pro masku vytvoříme novou vrstvu úprav photo filter (fotografický filtr) - nabídka Layer - New adjustment layer - Photo filter (vrstva - nová vrstva úprav - fotografický filtr), rychleji lze použít ikonu dole na paletě Layers (vrstvy). Maska bude z výběru vytvořena automaticky.

Vybereme jeden ze tří (ve starších verzích ze dvou) oteplujících filtrů (jsou označeny jako Warming Filter 85, LBA a 81). Každý má nepatrně jiný teplotní odstín. Nemusíme používat přednastavené filtry, lze definovat i jakoukoli vhodnou vlastní barvu. Intenzitu filtru nastavíme např. na 60 a krytí vrstvy na 50 %. U foto filtrů není možnost provádět proteplení zvlášť pro světlé, tmavé a střední tóny, což lze řešit dalším maskováním.

 

Proteplení barev pomocí fotografického filtru

 

Pokud bychom naopak potřebovali barvy ochladit pro nějaký speciální efekt, použijeme opačné hodnoty. U barevného odstínu bychom použili hodnoty -20/0/20 a u foto filtru bychom vybrali některý z ochlazujících filtrů (cooling filter). Masku bychom buď zcela zrušili, nebo bychom ochlazovali jen modrý kanál, případně modrý a zelený nebo modrý a červený. V krajinářské fotografii barvy ochlazujeme spíše výjimečně, např. u zimních fotek pro dosažení různých kreativních efektů.

Nakonec ukázka finální fotografie s oběma úpravami. Po najetí myší na fotografii se pro porovnání zobrazí fotografie bez proteplení.

 

Finální fotografie s oběma úpravami, po najetí myší se zobrazí bez proteplení

 

Všem způsobům zvýraznění barev a jejich porovnání se dopodrobna věnuje tento článek.

 


Akce ke stažení: HJ-Tutorials-barvy.atn

Akce nejsou ověřeny v české verzí Photoshopu - v případě, že se akce zastaví s chybou, bude nutné nahrát krok akce znovu (typicky dojde k chybě např. u kroku "select layer background" - v české verzi se očekává "pozadí").

Postup nahrání akcí: Pokud není zobrazena paleta akcí, stiskněte Alt+F9. Otevřete nabídku palety (kliknutím na šipku v pravém horním rohu) a z nabídky vyberte Load Actions. Poté vyhledejte umístění, kam jste akce uložili a potvrďte v něm soubor "HJ-Tutorials-barvy.atn". Jednodušší postup je na uloženou akci poklepat myší a automaticky se načte do Photoshopu (nemusí být vždy funkční).

Akce jsou připraveny pouze s přibližnými hodnotami nastavení, pro vlastní potřeby si hodnoty budete nejspíše muset přizpůsobit. Akce jsou připraveny pro výukové účely, podstatně zjednodušené. Neřeší se např. vylepšení saturační masky, kde je zabráněno splývání okolních barev při rovnoměrné, neodstupňované saturaci atd.

 


Ukázky úpravy barev

Na všech ukázkách je kromě barevných úprav provedena předchozí úprava kontrastu. Po najetí myší na fotografie se pro srovnání zobrazí původní fotografie bez úprav.

 

Barevné úpravy

 

Barevné úpravy

 

Barevné úpravy

 

Barevné úpravy

 

 

Zpět na seznam článků

 

Komentáře  

 
Milan B.
# Saturacni maskaMilan B. 2011-03-23 15:40
Dobry den, mate velmi zajimave a poucne stranky. Chtel jsem se zeptat, zda by bylo prosim mozne uvest presny postup, jak vytvorit saturacni masku? Vim, ze by se to melo dat vycist z Vami prilozene akce, ale precejen by bylo mozna prehlednejsi, pokud by byl dany postup primo v textu clanku.
Slo by take uvest onen postup, jak saturacni masku vylepsit, aby neprobihala linearne, jak pisete vyse?

Dekuji za pripadnou odpoved :-)

Milan B.
 
 
Luboš Kopečný
# RE: Saturacni maskaLuboš Kopečný 2011-03-29 14:31
Dobrý den, saturační masku vytvoříte takto:

- nad vrstvou pozadí vytvořte novou vrstvu a vyplňte ji 50%ní šedou
- tuto vrstvu přepněte do režimu luminosity, zůstanou tak jenom barevné informace, střední šedá a režim luminosity zajistí, že jasové informace budou jakoby vypuštěny
- stiskněte Ctrl+Alt+Shift+ E, vytvoří se nová sloučená vrstva
- druhou vrstvu (střední šedou) nyní přepněte zpátky do normálního režimu a sloučenou horní vrstvu přepněte do režimu difference (rozdíl), tím získáme informace o rozdílu od střední šedé, čím více byla barva saturovaná, tím větší bude rozdíl a větší jas
- nyní opět stiskněte Ctrl+Alt+Shift+ E, čímž se vytvoří další sloučená vrstva - v ní už vytvoříme masku
- předchozí 2 vrstvy (střední šedou a tu první sloučenou) smažte, už nebudou potřeba
- nyní jsou tedy dvě vrstvy, pozadí jedna vrstva, ze které bude maska
- vrstvu odbarvěte Ctrl+Shift+U
- proveďte inverzi Ctrl+I (saturovaná místa jsou světlá, my je potřebujeme naopak skrýt, začernit)
- na vrstvě proveďte úrovně, kde levý posuvník nastavíte na 128, čímž se celá maska zvýrazní
- maska je hotová a je potřeba z ní jenom vytvořit výběr
- přejděte do paletky kanály, podržte klávesu Ctrl a klikněte myší na RGB kanál, tím je jasový obsah vrstvy načten do výběru, vrstvu s maskou smažte
- načtený výběr můžete uložit třeba jako "saturační maska" nebo z něj hned vytvořit vrstvu úprav channel mixer, kde se jako maska načte automaticky

Přidám ještě jeden zajímavý postup, jak masku vytvořit, bude jen mírně odlišná:

- nad vrstvou pozadí vytvořte vrstvu úprav odstín a sytost
- odstín stáhněte na -180 a vrstvu přepněte do režimu difference (rozdíl)
- další postup je už stejný, Ctrl+Alt+Shift+ E, odbarvit, invertovat, úrovně...

Tato alternativní maska by teoreticky mohla být pro režim RGB absolutně přesná, je také jakoby více odstupňovaná, ihned vidíte rozdíl. V reále ale bude výsledek s oběma maskami prakticky stejný.

Existují i další postupy tvorby masky, např. pomocí selective color, pomocí Lab režimu...

Také lze vytvořit saturační masky pro nástroj odstín a sytost (zde uváděné jsou pro míchání kanálů), ale lepších výsledků jsem s nimi nedosáhl, míchání kanálů vychází pro saturaci nejlépe.

Co se týče odstupňování saturace, tak je to nutné, protože jinak méně saturované barvy se dosytí a začnou splývat s těmi více saturovanými, celé to pak bude jakoby "spatlané" a barvy budou splývat. Postupů je opět spousta, nejrychlejší je použít podmíněné krytí vrstvy (blend if), kde se saturace začne od světlých tónů směrem ke stínům ubírat - u dolní vrstvy levý černý posuvník pomocí Alt+myši rozdělte na dva a pravou část posuňte třeba na hodnotu 192 a levou část na 64 - znamená to, že ve světlech od hodnoty 192 míra saturace bude plynule slábnout a stíny od 64 níž už nebudou saturovány vůbec (saturace v tmavých tónech není žádoucí, je nepřirozená). Hodnoty si přizpůsobte, rozdíl uvidíte ihned.
 
 
Jiří Hampl
# Odp.: RE: Saturacni maskaJiří Hampl 2012-03-30 21:44
Cituji Luboš Kopečný:
Dobrý den, saturační masku vytvoříte takto:
...
- proveďte inverzi Ctrl+I (saturovaná místa jsou světlá, my je potřebujeme naopak skrýt, začernit)
...


Dobrý den,
uvedený bod mi není úplně jasný. Pokud postupuji podle Vašeho postupu, tak již před tímto bodem mám nejvíce saturované barvy jako tmavé a inverzí je naopak zesvětlím.
Dokonce i ve všech Akcích mi saturační maska přijde naruby, v místech kde jsou zcela jasně přepaly mám v masce bílou a tudíž maska propouští.
Dělám něco špatně, nebo je zde nějaká chybka? Snad to rozlousknete, já už nad tím bloumu celý den :)
Zdraví
Jiří Hampl
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: RE: Saturacni maskaLuboš Kopečný 2012-03-31 07:59
Dobrý den, ještě jednou jsem ověřil výše popsaný postup a vše proběhlo správně. Po inverzi jsou saturovaná místa tmavá. Netuším, v čem může být problém, ale pokud již máte saturovaná místa tmavá před inverzí, bude to v některém z předchozích kroků.

Můžete si ještě zkusit stáhnout sadu akcí pod článkem, kde je i akce pro vytvoření saturační masky (pokud máte počeštěný PS, bude si muset akci upravit). Akci si pak můžete "projít" podle jednotlivých kroků.
 
 
Jiří Hampl
# Odp.: RE: Saturacni maskaJiří Hampl 2012-03-31 13:52
Právě že i tato stažená akce mi proběhne tak, že inverze to otočí špatně. Zkoušel jsem i přesnou masku a výsledek stejný. Prošel jsem to krok po kroku. Nechápu. Mám asi australskou verzi PS :)
I tak děkuji za pěkné návody. Já už ty akce nějak dosmolím.
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: RE: Saturacni maskaLuboš Kopečný 2012-03-31 14:09
Jestli chcete, můžete mi poslat mailem nějakou fotografii + masku, kterou jste k ní vytvořil. Podívám se na to, případně vám pošlu masku, jakou vytvořím já, abychom si to mohli porovnat. Docela by mě zajímalo, v čem je problém.
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: RE: Saturacni maskaLuboš Kopečný 2012-03-31 15:44
Doplnění po prohlédnutí fotografie s maskou:

Dobrý den, koukám na to a maska je zcela v pořádku, můžete směle saturovat :-)

Podívejte se na zelené listí - na masce je skryto tmavě šedou (hodnota je přibližně 66 na stupnici 1-100, to znamená, že saturace bude potlačena o 66%.

To, že je většina masky bílá je naprosto v pořádku, jedná se o stíny a tmavá nesaturovaná místa, kde v podstatě chyběla barevná informace, takže tam ani k saturaci nedojde, není tam co saturovat, proto jsou tato místa v masce bílá.

Můžete si to ověřit při tvorbě masky hned na první vrstvě, která je vyplněna střední šedou a přepnuta do režimu luminosity. Tam, kde na této vrstvě vidíte šedou barvu chybí barevná informace, tato místa budou následně v masce bílá. Z této vrstvy je důležité pouze to, co zůstane viditelné s jinými hodnotami než 128,128,128 (zapněte si v PS paletku Info - klávesa F8, a přejíždějte myší po fotce a sledujte hodnoty RGB na paletce).

Nakonec si to ověřte v praxi - použijte masku na saturační vrstvě (míchání kanálů), jak píšu v návodech (lépe na jiné fotografii, kde bude více barev než jen zelená).

(Tuto masku pochopitelně nemůžete použít pro zvýšení saturace pomocí nástroje odstín a sytost, tam fungovat nebude.)
 
 
Martin
# RE: Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barevMartin 2012-03-09 15:47
Dobrý den,
testoval jsem vaší saturační masku, kde jsem vytvořil několik barev a vytvořil saturační masku abych poznal jak maska zkutečně chrání. Bohužel i 100% saturované barvy nebyly bílé ale šedivé (úrovně byly provedeny) a nebyly tak dostatečně chráněny. Nebylo by vhodnější pracovat s kanály RGB, které se vytvoří již po otevření snímku? A ještě jedna otázka. Na vašich stránkách jste uvedl že maximální saturace je např. 255,0,0, kde říkáte že maximální úroveň 255 je maximální saturace, ale po prostudování barev ve photoshopu, už my model HSB hlasil 100% saturaci třeba při hodnotě 160,50,0, kde už je modrý kanál v nule, ale abolutně jsem nedosáhl hodnoty 255. Na stránkách Tony Kuypera je naznak zcela odlišné saturační masky. Možná uvažuji špatným směrem, ale zdá se, že váš postup není zcela přesný a existije jiný posup. Možná uvažuji špatně, ale není hodnota 255 pouze přepal barvy a hodnota 0 by se měla hlídat, protože pokud jakýkoliv kanál dosáhne hodnoty 0, je daná barva v plné saturaci a je potřeba mít hodnotu větší než nula? Možná uvažuji špatným směrem, ale bohužel jsem ze saturační maskou, kterou zde popisujete, ačkoliv je logická, nedošel k dobrým výsledkům.
 
 
Luboš Kopečný
# RE: RE: Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barevLuboš Kopečný 2012-03-09 17:09
Dobrý den,

saturační maska, jejíž postup uvádím není matematicky přesná. Její základ je převzat ze stránek Luminosity Landscape (kde ji dnes již nemůžu najít, ale našla by se i jinde) a díky těmto stránkám se použití této masky rozšířilo dále. Maska je určena pro běžnou fotografii, kde je její matematická "nepřesnot" v reále spíše výhodnou. Pochopitelně nedá dobré výsledky u např. u 2D grafiky nebo reklamní fotografie, kde se pracuje s jinými barvami.

Existuje více saturačních masek - ať už zcela přesná pomocí selective color (tech-slop.serveit.org/.../... nebo saturační maska přímo pro nástroj hue and saturation (retouchpro.com/.../..., kde je odkaz i na stránku T. Kuypera. Ta se ale zase nehodí pro saturaci pomocí míchání kanálů.

Pokud chcete skutečně přesnou saturační masku, její příprava je možná různými způsoby. Vyzkoušejte tu pomocí selective colors, možná pro vaše potřeby vyhoví víc.

Maximální teoretická saturace v RGB modelu (které lze v určitých případech dosáhnout) je skutečně 255-0-0. Jinak saturace končí i tam, kde jeden z kanálů dosáhne hodnoty 0, jak zcela správně uvádíte. Popisuji to tady: horyjeseniky.cz/.../...

Citace:
Odstín a sytost, míchání kanálů - další dva nástroje, které lze použít pro zvýšení sytosti barev, oba pracují s barevnou sytostí mnohem lepším způsobem. Na rozdíl od kontrastu nebo křivek vypočítají zlomovou středovou úroveň (pro snížení nebo zvýšení hodnot kanálů) nikoli z tonální informace (kde křivka protne osu), ale jako průměr dvou krajních kanálů. Například pro barvu 120-60-30 bude zlomová úroveň (120+30)/2=75. Saturace se tedy zvyšuje přesněji s mnohem větší citlivostí k původní barvě. Navíc nedojde zcela ke zničení barevné informace, protože zvyšování saturace končí, pokud jeden z kanálů dosáhne krajní hodnoty (clip) 255 nebo 0 (toto platí pro odstín a sytost, u míchání kanálů při extrémním nastavení lze saturaci ještě dále zesílit i po dosažení krajních hodnot). U barvy 120-60-30 bude maximální saturace 150-50-0, jelikož modrý kanál dosáhl krajní hodnoty 0.
Děkuji za faktickou připomínku. Budu také rád, pokud uvedete vaše další poznatky nebo postup pro jinou saturační masku.

S pozdravem L.K.
 
 
Martin
# RE: Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barevMartin 2012-03-10 13:02
Dobrý den,

děkuji za rychlou odpověď. Momentálně se věnuji testování saturační masky pomocí RGB kanálů, které davájí přesnou informaci o barvě, testování je však v začátku a ještě musím otestovat několik věcí a vše promylset a implementovat do postupu zpracování fotografie. Masku, kterou popisujete na vašich stránkách jsem ale s úspěchem aplikoval na několik mých fotografií a funguje dobře a máte pravdu, že jistá nepřestnost masky může být výhodou. Proto netvrdím, že maska je špatná a určitě si našla místo i v mém postupu úprav a s úspěchem je používaná. Jen hledám masku, která by přesně ukazovala kdy je kanál v přepalu nebo v podpalu. Možní myšlenka RGB kanálů je špatná, ale zatím podává výborné výsledky, nic méně ji musím podrobit ještě dalším testům, tak že vše je v začátku. Pokud se maska osvědčí mile rád se podělím. Mějte se hezky.
 
 
Luboš Kopečný
# RE: RE: Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barevLuboš Kopečný 2012-03-10 14:11
Dobrý den, schválně jsem teď porovnal výsledky saturace s mojí "nepřesnou" maskou a přesnou saturační maskou získanou pomocí selective colors.

Výsledky jsou velice podobné, ale při podrobném zkoumání je vidět, že saturace s pomocí přesné masky je pak nižší a míra saturace se musí trochu zvýšit. A tady nastává problém (viděný při podrobném zkoumání), že dosaturované barvy začínají splývat se saturovanjšími.

Je tedy lepší mít masku mírnější, aby se plynule zvyšovala saturace i na "větší" barevné ploše, a nedochází tak k tomu splývání (vyrovnání) saturace. To je podstatně větší problém, než kdyby vlivem saturace někde vznikl přepal, kterého si pravděpodobně nebude možné ani všimnout.

Fotím pouze do RAWu a fotky vyvolávám v neutrálním profilu, kdy výchozí saturace je velice nízká, takže nehrozí, že by mohlo dojít k přepalu následkem saturace. Přesnou saturační masku jsem občas použil, když bylo potřeba zpracovat fotografie ve formátu JPG (tedy už jednou zpracované).

Co se týče saturace, je potřeba (jak někde uvádím) saturaci určitým způsobem odstupňovat. Pokud se toto odstupňování neprovede, dosaturované barvy se přiblíží těm již saturovaným a vlastně se jakoby "spojí". To je poměrně velký problém, který nelze řešit saturační maskou. Odstupňování lze provést různými způsoby a teprve potom je výsledek saturace výborný. Pochopitelně toto vše platí pro běžné fotografie - krajina, architektura, dovolená... Umělá 2D grafika, reklamní fotografie, ale i portréty se řeší jinak.

Pokud hledáte přesnou saturační masku, která saturaci zabrání (přibližně) v okamžiku, kdy hodnota v jednom kanálu dosáhne 0 nebo 255, stáhněte si ji tady:

horyjeseniky.cz/.../...

(Můžete experimentovat s krokem Levels, který bude řídit přesnost masky, neřeší se pochopitelně zcela bílá nebo černá, protože ty zůstávají saturací nedotčeny. Současně si ověřte, že tato maska nepodá o nic lepší výsledek v běžných situacích)

Uvítám, pokud sdělíte vaše následné poznatky. Pokud by vaše poznatky byly obsáhlejší a myslíte si, že by vydaly na samostatný článek, pak bych vám dal na svých stránkách v sekci Digitální fotografie prostor pro jeho zveřejnění. Již dříve jsem zveřejnil výzvu, že bych tento prosto někomu poskytl, ale nikdo se neozval :-( Podrobnosti případně na mail.

S pozdravem L.K.
 
 
Jozef
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barevJozef 2013-01-04 16:34
Zdravim Vas,

v prvom rade dakujem za tutorial. Nie kazdy sa podeli o skusenosti. Chcem sa spytat takuto vec. Stiahol som si akcie od Tonyho Kuypera a az teraz som narazil na vase stranky. Takze logicky by som potreboval uprimne a realne vediet,ktory postup je lepsi. :) Neviem ci mate prestudovane aj luminosity masks a painting (podla mna super vec) od TK, ale mne sa to vidi ako velmi dobra vec a dost sa to podoba vasim maskam myslim co som zatial vycital. Takze ak vieto o TK postupoch nieco,viete mi to nejak porovnat? S odosobnenim? :) Velmi pekne dakujem.
 
 
Jan Puš
# Já nevímJan Puš 2014-09-15 19:29
Já nevím, mně se ty neupravené tady líbí víc. Respektive něco mezi upravenou a neupravenou. Ty řvavé barvy, přeostřené... To už raději to šedo. Prostě se mi to nelíbí, fotka ne mne působí nedobře, nebo nijak.
Jen názor, vkus. Vím jaký je trend, vím... ale prostě nelíbí.
 
 
Ondřej
# Připojuji se k názoruOndřej 2015-08-11 13:23
pana Puše. Při pohledu na obrázky, které jsou takto upravené je každému jasné, že upraveny byly. Myslím, že najít tu správnou míru saturace je někdy kumšt a méně je mnohdy více...