Poutní místo Panny Marie Pomocné

Poutní místo Panny Marie PomocnéNad Zlatými Horami na svahu Příčného vrchu můžete už z dálky zahlédnout bíle zářící stavbu obnoveného kostla Panny Marie Pomocné (Maria Hilf). Jeho pohnutá historie sahá až do let 1834-1841, kdy byl kostel postaven na místě bývalé kaple, která již nedostačovala velkému počtu poutníků. Původní kaple se datuje do první poloviny 18. století a váže s k ní kopie slavného obrazu pasovské Madony s dítětem namalovaného Lucasem Cranachem st. (žil v letech 1472-1553), kterou zhotovil Šimonem Schwarzer. Kaple měla být několikrát odstraněna, ale nenašel se nikdo, kdo by to vykonal. Pozdější kostel přežil obě světové války, nepřežil však komunistický režim a 22. září 1973 byl vyhozen do povětří a buldozery srovnán se zemí.

Po revoluci bylo již v r. 1990 ustanoveno "Sdružení pro obnovu poutního místa". V dubnu 1990 byl posvěcen základní kámen papežem Janem Pavlem II. na Velehradě. Stavební práce započaly na jaře 1993 a dne 23.9.1995 byl kostel vysvěcen. V dalších letech byl postaven a posvěcen poutní dům, ambity, venkovní obětní stůl a zvony. Bylo rovněž upraveno okolí. Na místě zničeného kostela se obnovily poutě, bohoslužba slova je uskutečňována v jazyce českém, německém a polském, setkávají se zde různé iniciativy, zejména mládeže. Vzhledem k prvotnímu aspektu vzniku poutí je toto místo zasvěceno taky Panně Marii Ochránkyni počatého života.

Více o historii místa viz odkaz níže.

Turistika a cyklistika - Místo je dostupné ze Zlatých Hor od areálu Bohemaland po žluté značce (křížová cesta) nebo po hornické naučné stezce. Na kole snadno přístupné od silnice ze Zlatých Hor do Heřmanovic po asfaltové cestě doprava po žluté značce.

 

Stránky: http://www.jeseniky.net

Zobrazit na mapě

 


Kostel

 

Interiér

 

Hrob

 

Křížová cesta ke kostelu

 

Ostatní