Geomorfologie Jeseníků

Základní geomorfologické členění České republiky

Geomorfologiké členění ČR používá 10 taxonomických úrovní, poslední 3 úrovně jsou již velmi detailní a jejich použití není příliš časté. V praxi se tedy převážně setkáváme s prvními sedmi úrovněmi:

 1. Systém - Typicky rozsáhlá oblast, jejíž horniny se vesměs dostaly na povrch v jednom geologickém období (např. Alpsko-himálajský systém odpovídá alpinskému vrásnění, Hercynský systém hercynskému). Systém je nejvyšší geomorfologická jednotka, odpovídá základní strukturně-tektonické jednotce.
 2. Subsystém - Typicky rozsáhlejší horstva a nížiny zvlášť (např. Alpy, Karpaty, Pannonská pánev). Subsystém odpovídá orografickému komplexu základní strukturně-tektonické jednotky.
 3. Provincie - Odpovídá strukturně-tektonické jednotce nižšího řádu.
 4. Subprovincie (soustava) - Území, kde dominuje jedno nebo několik hlavních pohoří, ale patří sem i jejich podhůří a menší sousední horské celky, obvykle s příbuznou geologickou stavbou.
 5. Oblast (podsoustava) - Jde většinou o území rozlohou přesahující jedno pohoří. Do téže oblasti typicky spadá jak hlavní horská skupina, tak i k ní přiléhající podhůří.
 6. Celek - Na této úrovni se objevuje většina názvů, které běžně chápeme jako jedno pohoří.
 7. Podcelek - Na této úrovni se objevuje většina názvů, které běžně chápeme jako jednotlivé vrchoviny, hornatiny...
 8. Okrsek - Podrobnější dělení jednotlivých vrchovin.
 9. Podokrsek - Jednotlivé útvary v rámci vrchovin (např. Broumovské stěny).
 10. Část - Nejmenší jednotka v geomorfologickém členění, běžně např. jednotlivá hora (např. Kunětická hora, Praděd, Čertovy kameny).

 

Geomorfologické mapy

Geomorfologická mapa ČR - subprovincie

Geomorfologická mapa ČR - oblasti

(Zdroj map: wikipedie)

 

Jesenická oblast

V podrobném členění je Jesenická oblast, která zhruba odpovídá pojmu "Jeseníky", zařazena takto:


Systém Hercynský systém
Subsystém Hercynská pohoří
Provincie Česká vysočina
Subprovincie Krkonošsko-jesenická (Sudetská)
Oblast Jesenická oblast

 

Jeseníky tedy patří do tzv. Krkonošsko-jesenické soustavy (subprovincie), kterou kromě Krkonoš a Jeseníků tvoří Jizerské hory, Lužické hory, Broumovská vrchovina, Orlické hory.

Pokud se budeme držet přesného geomorfologického členění, tak součástí Krkonošsko-jesenické soustavy jsou následující 4 oblasti:

 • Krkonošská oblast
 • Orlická oblast
 • Jesenická oblast
 • Krkonošsko-jesenické podhůří

 

Geomorfologie Jesenické oblasti

Samotnou Jesenickou oblast tvoří následující celky a podcelky:

 

Celek Jednotlivé podcelky
Zábřežská vrchovina Zábřežská vrchovina
Mírovská vrchovina
Bouzovská vrchovina
Mohelnická brázda nečlení se
Hanušovická vrchovina Úsovská vrchovina
Hraběšická vrchovina
Šumperská kotlina
Branenská vrchovina
Králický Sněžník nečlení se
Rychlebské hory Hornolipovská hornatina
Travenská vrchovina
Sokolský hřbet
Zlatohorská vrchovina Bělská pahorkatina
Rejvízská hornatina
Hynčická hornatina
Jindřichovská pahorkatina
Hrubý Jeseník Keprnická hornatina
Medvědská hornatina
Pradědská hornatina
Nízký Jeseník Brantická vrchovina
Stěbořická pahorkatina
Bruntálská vrchovina
Slunečná vrchovina
Domašovská vrchovina
Vítkovská vrchovina
Oderské vrchy
Tršická pahorkatina

 

Centrální část Jeseníků tvoří Hrubý Jeseník, který má rozlohu 530 km2 s nejvyšším vrcholem Praděd. Hrubý Jeseník má 3 celky:

 • Keprnická hornatina (Keprník - 1423 m)
 • Pradědská hornatina (Praděd - 1491 m)
 • Medvědská hornatina (Medvědí vrch - 1216 m)

 

Podrobné informace o geomorfologii České republiky naleznete tady.

 

O vrcholech v Hrubém Jeseníku si můžete přečíst na serveru Tisícovky.

 

Mapa Hrubého Jeseníku a okolí v podrobném rozlišení (1980x2082 6,6 MB)      Mapa Hrubého Jeseníku a okolí


Poznámka autora:

Za roky, co do Jeseníků jezdím, jsem si nejvíc oblíbil Medvědskou hornatinu a k ní přilehlou Zlatohorskou vrchovinu. Je to nejklidnější a nejliduprázdnější část Jeseníků. V této oblasti je kromě přírody ještě velice zajímavá historie. Můžeme navštívit zbytky dávných skalních hradů a všude jsou stopy po těžbě kovů. Za zmínku stojí velice zvláštní pocit nebo nálada, kterou zažijete na vrcholech Orlík a Medvědí vrch. Vidíte do celé krajiny, všude kolem zničený les a ohromná prázdnota, máte jistotu, že spoustu kilometrů od vás není žádný člověk a pocítíte absolutní ticho. Je to naprosto zvláštní nálada a prožitek, který málokde zažijete.