Doostření fotografií: 7. díl - Dvouprůchodové doostření a odstranění halo efektu

Blížíme se pomalu k závěru, zbývá odstranit nebo alespoň maximálně omezit nepříjemný halo efekt, ke kterému při doostření dochází. Dosavadními postupy jsme dosáhli toho, že u halo efektu nedochází k barevným změnám. Samotný halo efekt není možné zrušit zcela úplně, je ale možné ho omezit do takové míry, že nebude téměř viditelný. Docílíme toho dvouprůchodovým doostřením.

 

Úvod

Jak halo efekt vzniká a jak se projevuje jsme si ukázali hned na začátku seriálu o doostření fotografií. Vyplývá z principu zvýšení kontrastu kolem hran, kdy kolem tmavých hran vznikají světlejší obrysy a kolem světlých zase tmavé. Zatímco světlé obrysy jsou nejvíc rušivé a ihned si jich všimneme, tmavé jsou méně výrazné a lidské oko je vnímá mnohem slaběji nebo vůbec. Této skutečnosti můžeme využít a doostření provést dvakrát, silněji v místech, kde bude vznikat tmavý halo efekt a mnohem slaběji v místech, kde vzniká světlý halo efekt.

Podívejme se na následující ukázky, kde je halo efekt záměrně zvýrazněn přeostřením. Po najetí myší na obrázky se zobrazí nedoostřené originály.

 

Zvýrazněný halo efekt

Zvýrazněný halo efekt

Zvýrazněný halo efekt projevující se jako bílý obrys kolem tmavých objektů

 

Dvouprůchodové doostření

Podívejme se, na jakém principu je odstranění halo efektu založeno. Využívá se speciálních režimů prolnutí darken (ztmavit) a lighten (zesvětlit). Co se v těchto režimech stane?

Předpokládejme vrstvu pozadí a nad ní běžně doostřenou vrstvu s halo efektem. U doostřené vrstvy zvolíme režim prolnutí darken. V tomto režimu se uplatní tmavší barva z obou vrstev, to znamená, že světlý halo efekt z horní vrstvy (doostření) nebude brán vůbec v úvahu, protože na základní nedoostřené vrstvě je ve stejném místě tmavší odstín. V tomto režimu tedy světlý halo efekt zcela zmizí (bude ostřeno jen kolem světlých hran). Pochopitelně se tím sníží intenzita doostření, ale zato lze doostřit poněkud silněji, jelikož je světlý halo efekt eliminován.

Doostření je ovšem nutné provést ještě jednou, tak aby bylo doostřeno i kolem tmavých hran. Znovu zkopírujeme základní nedoostřenou vrstvu a doostříme ji, ale s tím, že nastavíme maximální hodnotu síly ostření (500) a minimální poloměr, aby se ještě doostření projevilo (zkoušíme již od 0,3 - v nižším rozlišení, pro vyšší přidáme). Poloměr musí mít nízkou hodnotu, aby byl světlý halo efekt co nejvíce omezený (čím větší poloměr, tím silnější halo efekt). U této vrstvy nastavíme režim prolnutí lighten a průhlednost vrstvy značně snížíme.

Vidíme, že doostření bylo provedeno dvouprůchodově, poprvé silněji kolem světlých objektů, podruhé podstatně slaběji kolem tmavých objektů.

 

Paleta s doostřenými vrstvami bude vypadat takto:

 

Paleta s vrstvami

 

1. Vrstva (background) - nedoostřené pozadí

2. Vrstva (darken) - doostřeno, režim prolnutí darken

  • ostří se kolem světlých hran - vzniká tmavé halo
  • doostřeno normálně, možná i nepatrně silněji
  • krytí vrstvy např. 70-80 % (v akcích bude možnost intenzitu změnit)

3. Vrstva (lighten) - doostřeno, režim prolnutí lighten

  • ostří se kolem tmavých hran - vzniká světlé halo
  • doostřeno s co nejnižším poloměrem (od 0,3) a maximální intenzitou (500)
  • krytí vrstvy na polovině (nebo méně) oproti vrstvě darken - 30-40 %

 

Postup

Podívejme se podrobněji na přesný postup i s ukázkami. Pro jednoduchost předpokládejme, že máme pouze vrstvu pozadí.

Pozadí dvakrát zkopírujeme do nových vrstev, spodnější pojmenujeme například Darken a horní Lighten. U vrstvy Darken nastavíme režim prolnutí darken (ztmavit) a průhlednost na 75 %. U vrstvy Lighten nastavíme režim prolnutí lighten (zesvětlit) a průhlednost na 25 %. Obě vrstvy označíme (např. pomocí Ctrl+kliknutím myši na vrstvu) a sloučíme do skupiny (Ctrl+G). Skupinu pojmenujeme Doostření. Před samotným ostřením ještě připravíme masku hran kterou použijeme na hlavní vrstvě Doostření. Pokud pro doostření použijeme unsharp mask, měli bychom ještě nastavit u obou vrstev podmíněné prolnutí, abychom nedoostřovali v nejsvětlejších a nejtmavších místech (popsáno v 2. dílu). U filtru smart sharpen to nastavíme přímo v možnostech filtru. Nyní máme vše připraveno a můžeme začít doostřovat. paleta vrstvy vypadá nyní takto:

 

Paleta s vrstvami, skupinou a maskou, připraveno pro doostření

 

Nejprve začneme doostřovat na vrstvě Darken. Dočasně skryjeme vrstvu Lighten (kliknutím na ikonku s okem vlevo na vrstvě), abychom mohli sledovat výsledek doostření při nastavování filtru. Pomocí funkce unsharp mask nebo smart sharpen provedeme doostření. Jelikož nebude vznikat světlé halo, můžeme doostřit o něco silněji. Míru doostření musíme sledovat na základní fotografii, nikoli na náhledu u filtru, který nebere v úvahu režim prolnutí. A protože nemůžeme nastavit prolnutí vrstvy luminosity (světlost), ihned po doostření provedeme z hlavní nabídky příkaz fade (zeslabit) a zvolíme režim luminosity (světlost) - podrobnosti byly popsány v 2. dílu. Takto vypadají fotografie po prvním doostření.

 

Doostřeno bez světlého halo efektu

Doostřeno bez světlého halo efektu

Doostření provedeno v režimu prolnutí darken, nevzniká světlý halo efekt. Pro srovnání se po najetí myší na obrázek zobrazí nedoostřený originál

 

Přejdeme na vrstvu Lighten a povolíme její zobrazení (opět kliknutím tam, kde byla původně ikonka oka). Provedeme doostření s nastavením co nejvyšší hodnoty síly (400 - 500) a co nejnižší hodnoty poloměru (0,2 - 0,6), samozřejmě tak, aby se doostření projevilo. Vše sledujeme na základní fotografii, nikoli na náhledu u filtru. Pokud bychom skryli vrstvu Darken, vypadal by výsledek doostření takto:

 

Doostřeno bez tmavého halo efektu

Doostřeno bez tmavého halo efektu

Doostření provedeno v režimu prolnutí lighten, nevzniká tmavý halo efekt. Pro srovnání se po najetí myší na obrázek zobrazí nedoostřený originál

 

Doostření je hotovo, můžeme ještě upřesnit intenzitu doostření nastavením krytí u obou vrstev.

Na konec ještě ukázka finálně doostřených fotografií, opět můžete srovnat s nedoostřeným originálem. Halo efekt je téměř eliminován, i přesto, že fotografie byly pro ilustrační účely značně přeostřeny.

 

Finální doostření téměr bez halo efektu

Finální doostření téměr bez halo efektu

Finální výsledek dvouprůchodového doostření, halo efekt není ani přes značné přeostření téměř zřetelný

 

Na konec ukázka rozdílu mezi obyčejným a dvouprůchodovým doostřením v praxi. Následující fotografie byla doostřena dvouprůchodově a není na ní vůbec patrný světlý halo efekt a přesto je ostrá. Po najetí myší na fotografii se zobrazí stejná fotografie doostřená běžným způsobem. Rozdíl je ihned patrný, u dvouprůchodového doostření je na vrcholcích smrčků vidět zesílená kresba díky tmavému halo efektu, který ale vůbec neruší, naopak zesílení kresby působí příjemně a je (v tomto případě) vhodné i pro tisk. Tmavý halo efekt by šel pochopitelně ztlumit, ale záměrně ho zde ponechávám poněkud silnější.

 

Ukázka dvouprůchodového doostření

 

 

Závěrečná poznámka:

Ve Photoshopu od verze 10 (CS3) jsou k dispozici dva nové režimy prolnutí vrstev - darker color (tmavší barva) a lighter color (světlejší barva). Použití těchto režimů je pro dvouprůchodové doostření vhodnější než režimy darken a lighten, jelikož u nich nedochází k žádným barevným posunům. Tmavší nebo světlejší barva se v režimech darken nebo lighten vypočítává z jendotlivých RGB kanálů, takže může dojít k posunu barvy. U nových režimů se tmavší nebo světlejší barva vypočítá jako výsledek všech kanálů, takže k barevnému posunu nemůže dojít. Pokud k posunu barev v režimech darken a lighten dojde, bude v tomto případě sotva znatelný. Přesto, pokud používáte novější verze Photoshopu, využijte raději nové režimy prolnutí darker color a lighter color.

 

 

Zpět na seznam článků