Články

Zvýrazňujeme barvy: 3. díl - Práce s jednotlivými barvami, nástroj selektivní barva

Kromě zvýšení barevné sytosti lze s barvami pracovat ještě dalším způsobem. Photoshop obsahuje nástroj selektivní barva (selective color), který umožňuje práci s jednotlivými barvami, kdy je možné v nich měnit podíl 4 výtažkových barev (cyan - azurová, magenta - purpurová, yellow - žlutá, ink - černá - CMYK), tak jak to dělají programy, které připravují tiskové výstupy. Máme tedy možnost s určitou barvou pracovat tak, jako malíř při míchání barev na paletě a dokonce nejen barvy přidávat, ale i ubírat.

 

Úvod

V článku Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barev jsme se zmínili o dvou úpravách barev, které při zpracování fotografií používáme - barevná sytost a proteplení. Nyní k těmto úpravám přidáme úpravy jednotlivých barev, čímž budeme mít kompletně pokryté veškeré postupy pro práci s barvami (tedy alespoň u běžných fotografií).

Práce se selektivní barvou využijeme v krajinářské fotografii, kde můžeme jemně doladit zelenou a modrou barvu. Nástroj ocení také portrétisté, protože jím docílí naprosto přesné a perfektní doladění pleťové barvy. Pro portrétisty by práce se selektivní barvou měla být naprostým základem barevných úprav.

Jedná se opravdu o velmi účinný a komplexní nástroj, kde kromě vzhledu jednotlivých barev můžeme barvy i zajímavým způsobem saturovat a také fotografii přidat celkový velice účinný kontrast v tmavých tónech.

 

Postup

Selektivní barvu lze použít jako nedestruktivní vrstvu úprav. Vrstvu úprav vytvoříme tak, jak už známe z jiných úprav. V paletě Layers (vrstvy) klikneme dole na ikonku Create new fill or adjustment layer (vytvořit novou vrstvu úprav) a vybereme Selective color (selektivní barva).

 

Nástroj selektivní barva

Nástroj selektivní barva. Pro jednotlivé barvy v paletce colors můžeme přimíchávat tiskové barvy.

 

Takto vypadá otevřená paletka barvy:

Paletka barvy

Kromě jednotlivých barev je možné pracovat i s rozsahy bílé, neutrální a černé barvy

 

Nastavení metody, kterou bude míchání barev prováděno:

  • Relativní - podíl přimíchané / ubrané barvy bude relativní. Obsahuje-li barva, se kterou se pracuje např. 50 % žluté  a přimícháme-li 10 % žluté, bude mít výsledná barva 55 % žluté.
  • Absolutní - podíl přimíchané / ubrané barvy bude absolutní. Obsahuje-li barva, se kterou se pracuje např. 50 % žluté a přimícháme-li 10 % žluté, bude mít výsledná barva 60 % žluté.

Pro potřeby běžné fotografie je vhodnější nastavit metodu relativní, ale je pochopitelně možné experimentovat. Pro tvorbu 2D kreslené grafiky je výhodnější nastavení absolutní.

Jak se s nástrojem pracuje a jaké může dávat výsledky si ukážeme na čtyřech ukázkách. Důležité je, že nástroj umí pracovat nejen s rozsahy barev, ale i se světlými, neutrálními a tmavými tóny. Jednotlivé rozsahy barev se částečně překrývají - bohužel rozsah nejde nastavit, ale je shodný jako u nástroje odstín a sytost, kde je možné rozsahy měnit dole pomocí posuvníků.

Zvláště práce s černými tóny může být velice důležitá, protože můžeme nastavovat tzv. kontrast černé - kontrast tmavých tónů. Zjednodušeně řečeno, docílíme tak kontrastu snímku v levé části histogramu, jak bylo naznačeno v článku o úpravách kontrastu. Je to velice účinná metoda, jak celkově a velice příjemně dodat fotografii kontrast v tmavých odstínech.

Dalším důležitým faktem je, že přimícháním černé do barvy barvu ztmavujeme a dochází ke zvýšení barevné saturace, a to zcela odlišným způsobem než jsme doposud prováděli. Nelze to však provést u všech barev, přimíchání černé do žluté barvu podstatně změní, ale velice dobře to funguje u modré a červené barvy.

Použití masek je u nástroje poněkud složitější, kdy je nutné použít masku a jakým postupem se vytvoří bude uvedeno v jednotlivých ukázkách. Maska je potřeba u zvýraznění zelené, kde budeme měnit i žlutou, která je v zelené vždy obsažena, ale jelikož žlutá barva je obsažena i v červené, musíme zamaskovat červený rozsah barev. Stejně tak u červené, pokud chceme dosáhnout většího efektu, budeme měnit žlutou a musíme zamaskovat zelený rozsah barev, kam žlutá rovněž zasahuje.

 

Následující fotografie je kompletně zpracovaná, barvy jsou saturované, možná by už nepotřebovala další úpravy. Přesto se ještě pokusíme zvýraznit modrou oblohu a zelený porost.

 

Barvy vylepšeny pouze saturací

Zpracovaná fotografie před použitím nástroje selektivní barva

 

Začneme modrou barvou. Vytvoříme novou vrstvu úprav selektivní barva a v paletce barvy vybereme modrou barvu. Nastavíme hodnoty: purpurová -20 %, žlutá -50 %, černá 75 %. Vidíme, že modrá se nám ubráním dvou barem posunula do modřejšího odstínu a přidáním černé se příjemně ztmavila a dostala sytější nádech. Můžeme ještě v paletce barvy zvolit tyrkysovou, která je v obloze také částečně obsažena a rovněž do ní přidat černou, obloha dostane opět o něco sytější nádech.

Nyní zvýrazníme zelenou. V paletce barvy vybereme žlutou a nastavíme hodnoty: purpurová -25 %, žlutá 100 % a černou zkoušíme - někdy je potřeba přidat, někdy ubrat. Hodnoty černé budou přibližně v rozsahu od -25 do +25 %. Přidáním žluté barvy zelenou oživíme, dostává svěží nádech. Krásně se to projeví třeba u světle zeleného listí na jaře. V paletce vybereme zelenou barvu a nastavíme stejné hodnoty, jako u žluté. Černou většinou už není potřeba měnit.

Nyní ale pozor! Tím, že jsme upravili žlutou barvu jsme ovlivnili nejen zelenou, žlutá barva také částečně zasahuje do rozsahu červené barvy. Červená barva by tedy byla také ovlivněna a úpravou by vybledla, dostala by žlutý nádech. Je tedy potřeba červenou barvu zamaskovat. Naštěstí je to velice snadné a celé to lze provést zcela automaticky v akci. Postup je tento: ještě před vytvořením vrstvy úprav vybereme červenou barvu z nabídky Select - color range (výběr - rozsah barev), kde vybereme červenou barvu. Poté vytvoříme vrstvu úprav, kdy se výběr převede automaticky na masku. Vidíme, že v masce je červená barva chráněna poněkud nedostatečně, je pouze šedá a nevýrazná. Přepneme se tedy na masku a zvolíme funkci úrovně a použijeme "auto". Vše, co bylo v masce světle šedé je nyní podstatně ztmaveno a červena barva bude chráněna. Maska je tedy připravena a můžeme nastavit potřebné hodnoty u selektivní barvy.

Tady je výsledek úpravy obou barev. Po najetí myší na fotografii se zobrazí originál před úpravou.


Barvy vylepšeny saturací + úpravou modré a zelené

Modrá a zelená barva zvýrazněna, modrá se jeví sytější a má trochu jiný, možná příjemnější odstín. Původní zelená měla mírně žlutý nebo hnědý nádech, který zcela zmizel a zelená barva je podstatně zvýrazněna

Podívejte se nyní na následující fotografii, byla pořízena v mírné mlze a při zatažené obloze, všechny barvy byly nevýrazné. Fotografie je již zpracovaná, barvy jsou také saturované. Přesto saturací moc nevynikly. Fotografie sice ukazuje realitu, ale něco jí chybí. Pokusíme se fotografii udělat mnohem zajímavější, pomocí nástroje selektivní barva budeme pracovat s červenou barvou.

 

Barvy vylepšeny saturací

Zpracovaná fotografie před použitím nástroje selektivní barva

 

Červená barva je to, co fotografii chybí. Fotografie není nijak špatná, ale je zcela obyčejná a nepříliš zajímavá. Červená barva je na fotografii samozřejmě obsažena, ale je nevýrazná a je v ní příliš žluté. Provedeme tedy zvýraznění červené. Opět vytvoříme novou vrstvu úprav selektivní barva. Na paletce barvy bude přednastavena červená barva (pokud ne, tak ji vybereme) a nastavíme pro ni následující hodnoty:

Azurová -80, černá +80

Snížením azurové ubíráme z červené barvy modrou a zelenou složku RGB, čímž červená více vynikne. Přidáním černé červenou barvu ztmavíme a dojde k zesílení její saturace.

Fotografie je nyní podstatně zajímavější a má již mnohem větší šanci zaujmout. Opět možno porovnat s původní verzí.

 

Barvy vylepšeny saturací + úpravou červené

Červená barva zvýrazněna snížením azurové složky a saturována přidáním černé

 

Toto je ovšem pouze základní zvýraznění červené. Můžeme chtít červenou zvýraznit ještě mnohem více. Zde již ovšem musíme zasáhnout i do žluté barvy. A nastává stejný problém, jako u zvýraznění zelené, kde jsme rovněž pracovali se žlutou a bylo nutné maskou chránit červenou. V tomto případě budeme muset chránit zelenou barvu. Postup bude stejný jako v předchozí ukázce u červené, jenom v rozsahu barev pro tvorbu masky vybereme místo červené zelenou.

V tomto případě nastavíme hodnoty pro červenou barvu stejně, a v paletce barvy se přepneme do žluté. Nastavení provedeme stejně jako u červené barvy, ubereme azurovou a dle potřeby přidáme černou.

Vidíme, že výsledek už je opravdu velice silný, v reále by bylo potřeba snížit krytí vrstvy. Výsledek je spíše ilustrací, co vše lze použitím nástroje selektivní barva získat.

 

Barvy vylepšeny saturací + maximální úpravou červené

Červená barva bude zvýrazněna podstatně více, pokud úpravy provedeme i na žluté barvě. Je ovšem nutné chránit maskou zelenou barvu

U portrétů můžeme selektivní barvou docílit naprosto přesného doladění pleťových tónů. Žádný jiný nástroj nám pro tento účel nenabídne tolik možností a nejširší škálu odstínů, kterých můžeme docílit.

Úprava portrétů je samozřejmě zcela samostatnou kapitolou zpracování digitální fotografie, která obnáší spoustu dalších kroků, maskování očí, rtů..., rozostření atd. Tyto všechny věci nyní pomineme a budeme se zabývat pouze a jenom doladěním přesného odstínu pleti. Samozřejmě pro zcela přesný odstín je také potřeba mít vyhovující zkalibrovaný monitor.

Na rozdíl od úprav červené, modré nebo kontrastu černých tónů nelze tuto činnost zařadit do automatických akcí, protože nastavení bude u každé fotografie odlišné. Pouze obecně lze říci, že budeme pracovat se žlutou a červenou barvou. Vytvoříme tedy dvě vrstvy, kde jednu pojmenujeme např. "žlutá" a druhou "červená" a tyto budeme postupně nastavovat dle potřeby, až bude výsledek vyhovující.

Na konkrétní fotografii si ukážeme postup a nastavení nástroje selektivní barva. Postup samozřejmě platí pouze pro tuto fotografii.

 

Bez úprav Úprava žluté
Úprava červené Úprava červené a žluté

Vlevo nahoře původní fotografie, vpravo nahoře nastavení žluté barvy, vlevo dole nastavení červené barvy, vpravo dole výsledek. Po najetí myší na každou úpravu se pro srovnání zobrazí původní fotografie

 

Na původní fotografii vlevo nahoře vidíme, že pleťový odstín obsahuje velice mírný žlutý nádech. Potřebujeme docílit toho, aby tento nádech byl odstraněn a barva dostala naprosto přirozený odstín. Rozdíly však budou velice jemné, takže je možné, že na obyčejných LCD panelech s TN technologií budou vidět jen minimálně a barevně nemusí vůbec odpovídat skutečnosti. Postup jsem připravoval na monitoru EIZO CG222W, který barvy zobrazí naprosto věrně a rozdíly jsou zřetelné.

Začneme nastavením žluté barvy. V paletce barvy vybereme žlutou a nejprve přidáme purpurovou na +30 %. Vidíme, že žlutý nádech je pryč, ale barva pleti má nyní mírně fialový nádech. Ubereme proto azurovou složku na -50 %, čímž barvu posuneme mírně do červené. Žlutý odstín jsme nyní zcela odstranili a ještě ubereme černou složku na -40 %, čímž pleťové tóny mírně zesvětlíme a mírně desaturujeme (nastavením došlo i k mírnému zesílení saturace), tak aby odpovídaly skutečnosti. Výsledek je nyní mnohem lepší, jak je vidět na obrázku vpravo nahoře.

Nyní nastavíme vrstvu s červenou barvou. Vrstvu se žlutou barvou můžeme skrýt, aby nastavení červené nebylo ovlivněno již nastavenou žlutou, protože obě vrstvy musí dávat přijatelný výsledek samy o sobě a teprve na konec zapneme i žlutou vrstvu a u obou nastavíme už jen jejich procento krytí.

V paletce barvy vybereme červenou a v tomto případě mírně zvýrazníme červenou barvu odebráním azurové složky na -30 %. Odstín pleti se tím mírně proteplil a posunul do červené. Do přirozenější barvy ho opět vrátíme mírným přidáním žluté, v tomto případě +30 %. Opět provedeme velice mírné zesvětlení a desaturaci ubráním černé na -30 %. Výsledná úprava je vidět na fotografii vlevo dole.

Na výsledku je vidět, že ubráním černé složky došlo kromě zesvětlení také k mírnému snížení kontrastu, čímž se celý portrét zjemnil. Pokud tento efekt nechceme, ubíráme černou méně nebo ji vůbec neměníme. (Pro opačný efekt můžeme černou i přidávat, pak ale bude potřeba  nastavit jinak i ostatní barvy).

Zbývá vyzkoušet nastavení krytí obou vrstev a výsledek tak detailně doladit. Výsledná fotografie je vpravo dole.

 

Shrnutí:

U portrétů vytvoříme pomocí selektivní barvy dvě vrstvy. U první budeme nastovavat žlutou a u druhé červenou barvu.

Obě vrstvy musí dávat přijatelný výsledek samy o sobě, proto při nastavení jedné vrstvy vypneme viditelnost druhé.

Mírným ubráním černé složky ze žluté a červené barvy můžeme docílít snížení kontrastu a tím zjemnění celého portrétu.

Na závěr u vrstev podle potřeby nastavíme jejich krytí.

Pomocí nástroje selektivní barva můžeme zvýraznit kontrast tmavých tónů, vylepšit ploché, málo kontrastní fotografie, kterým chybí tmavé tóny nebo tyto tóny zvýraznit při přípravě fotografie pro tisk. Docílíme toho přimícháním černé složky.

Následující fotografie byla pořízena pomocí blesku a tmavé tóny na ní chybí, působí značně plochým dojmem. Přidání kontrastu pomocí s-křivky zde nebude moc účinné, navíc bychom ovlivnili především střední tóny.

 

Bez kontrastu

Fotografie pořízená bleskem bez kontrastu v tmavých tónech

 

Vylepšení kontrastu v tmavých tónech provedeme následujícím způsobem:

- opět vytvoříme vrstvu úprav selektivní barva

- v paletce barvy vybereme černou barvu a zvýšíme v ní složku černé např. na +30 %

- podle potřeby nastavíme krytí vrstvy

 

U fotografií, které tmavé tóny obsahují je opět nutno použít masku nebo nastavit podmíněné krytí vrstvy. Nejtmavší tóny bychom totiž tímto postupem posunuli téměř do černé. Podmíněné prolnutí vrstvy (blend if - prolnout když) nastavíme ve ve volbách prolnutí. Pomocí myši a držením klávesy Alt rozdělíme levý posuvník u spodní vrstvy a nastavíme hodnoty např. 8 a 32. V tomto případě bude síla úpravy plynule slábnout od úrovně 32 až do úrovně 8, odkud už úprava nebude mít žádný vliv.

 

Podmíněné krytí vrstvy

Podmíněným prolnutím vrstvy chráníme nejtmavší tóny

 

Výsledek této jednoduché úpravy je vidět na následující fotografii.

Kontrast černé

Tmavé tóny zvýrazněny přimícháním černé, fotografie působí přirozenějším dojmem, nepříjemný účinek blesku je zcela potlačen

 

Shrnutí

Nástroj selektivní barva slouží k doladění a vylepšení jednotlivých barev. Je to ideální nástroj při zpracování portrétů, kde lze s naprostou přesností nastavit barvu jemných pleťových odstínů.

Nástroj dále umožní nastavení kontrastu tmavých tónů a lze ho použít na jemné doladění saturace modré a červené barvy.

 


Akce ke stažení: HJ-Tutorials-Selektivni-barva.atn

Akce nejsou ověřeny v české verzí Photoshopu - v případě, že se akce zastaví s chybou, bude nutné nahrát krok akce znovu (typicky dojde k chybě např. u kroku "select layer background" - v české verzi se očekává "pozadí").

Postup nahrání akcí: Pokud není zobrazena paleta akcí, stiskněte Alt+F9. Otevřete nabídku palety (kliknutím na šipku v pravém horním rohu) a z nabídky vyberte Load Actions. Poté vyhledejte umístění, kam jste akce uložili a potvrďte v něm soubor "HJ-Tutorials-Saturace.atn". Jednodušší postup je na uloženou akci poklepat myší a automaticky se načte do Photoshopu (nemusí být vždy funkční).

Akce obsahuje sadu Selektivní barvy a jednotlivé akce:

Zelená, Modrá, Červená, Červená silněji, Kontrast černé.

Přednastavené hodnoty nástroje selektivní barva si upravte podle vlastní potřeby.

 

 

Zpět na seznam článků

 

Komentáře  

 
Martin
# RE: Zvýrazňujeme barvy: 3. díl - Práce s jednotlivými barvami, nástroj selektivní barvaMartin 2012-02-25 16:22
Dobrý den,
chtěl byh se zeptat,zda je nutné použít saturační masku i při použití nástroje selektivní barva.

Děkuji.
 
 
Luboš Kopečný
# RE: RE: Zvýrazňujeme barvy: 3. díl - Práce s jednotlivými barvami, nástroj selektivní barvaLuboš Kopečný 2012-02-26 15:33
Dobrý den. U selektivní barvy není saturační maska nutná. Nástroj selektivní barva pracuje zcela odlišným způsobem než zvýšení saturace, kde se přidává složka jednoho kanálu a u ostatních ubírá a může dojít k přepalu v některém kanálu. U selektivní barvy se jednotlivé barevné složky nahrazují a maska je zde nutná pro ochranu "sousedních" barev (např. při zvýraznění červené můžeme maskou chránit žlutou).